15.01.2007 00:00

Nové výstavy v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

Tři nové celoroční výstavy budou otevřeny v nádherném renesančním Mydlářovském domě.

Výstava nazvaná Dvacet let rozmanitostí rekapituluje dvacetiletou činnost Divadla rozmanitostí, loutkové scény Městského divadla v Mostě. U jejího založení  v roce 1987 stáli Jiří Středa, první umělecký šéf Divadla rozmanitostí, a ředitel tehdejšího Divadla pracujících v Mostě Jaromír Šnajdr.  Výstava představuje pestrý pohled na různé styly tvorby celkem jednadvaceti scénografů. Kromě loutek jsou vystaveny i některé výtvarné návrhy a především fotodokumentace téměř všech inscenací.

Zajímavý a rozhodně netuctový název Dědek & loutky  nese výstava, která je portrétem scénografa Pavla Kalfuse (*1942).  Kalfus studoval na sochařské škole v Hořicích (1956-1960) a scénografii na loutkářské katedře DAMU v Praze (1961-65). Poté byl šéfem výpravy v Divadle Drak v Hradci Králové (1965-74) a v letech 1974-1993 působil v Naivním divadle Liberec. Kromě toho externě spolupracoval se všemi českými loutkovými divadly i s několika divadly v zahraničí. Od roku 1993 vyučuje scénografii na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

Třetí celoroční výstava, Z nových přírůstků muzejních sbírek, seznamuje s výběrem přírůstků od roku 2000 do konce roku 2006, kdy se muzeu podařilo získat (koupí nebo darem) řadu zajímavých předmětů včetně několika loutek zahraničních. Sbírka českého loutkářství pak byla obohacena jak o tradiční české marionety z přelomu 19.-20.století, tak o rodinná divadélka sériové výroby, loutky z profesionálních i amatérských divadel, i o řadu scénických návrhů a maket, fotografií a archívních materiálů. (A třeba i o takovou lahůdku, jakou jsou papírové loutky, které v době první světové války vyrobil na vojně z dopisnic pozdější šéf výpravy Národního divadla Josef Matěj Gottlieb).

Slavnostní zahájení uvedených výstav se bude konat ve středu 24.ledna 2007 v 17 hodin. Úvodní slovo MgA. Jiří Středa a Mgr. Alena Exnarová. Herci z Divadla rozmanitostí zazpívají písničky z nejnovější inscenace Brouci aneb The Beatles.Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Všechny tři výstavy potrvají do 30.12.2007. Podrobnější informace včetně fotografií z výstav bude možné najít na http://www.puppets.cz.

Alena Exnarová  

Zdroj: alena.exnarova@puppets.cz

Autor článku: Informace z divadel