13.09.2007 00:00

Novou programovou ředitelkou Alfreda ve dvoře se stala Šárka Havlíčková

Po následující tři roky 2008 – 2010 povede divadlo Alfred ve dvoře MgA. Šárka Havlíčková.

Ve dnech 10. a 11.9. proběhlo výběrové řízení na pozici intendant – programový ředitel / programová ředitelka divadla Alfred ve dvoře.

Vyhrála dosavadní dramaturgyně divadla MgA. Šárka Havlíčková. Výběrového řízení se účastnilo celkem 5 uchazečů/ček. Všichni předložili koncepci směřování a změn. Výběr proběhl tajnou volbou a hlasovali všichni členové o.s. Motus.

Hlavní směr, na který se ve své koncepci Š.H. zaměřuje, je začlenění divadla do mezinárodního divadelního dění, networking a tlak na kvalitu a umělecký přínos realizovaných projektů.

Jejím mottem je citát z eseje Jeana Dubuffeta Dusivá kultura:

„Musím ještě upozornit na převzácný kompost pro rozvití tvorby a zanícení, totiž na chuť k systematickému odporu, na zatvrzelost, na touhu vysmívat se a hanět, na smysl pro rozpornost a paradoxy, na neposlušnost a revoltu. Pouze z takového kompostu může vypučet naše spása.“

Více informací: pr@alfredvedvore.cz, 233 382 433, 775 186 460

Zdroj: ALFRED VE DVOŘE - PR media, pr-media@alfredvedvore.cz

Autor článku: redakce