05.05.2022 09:10

Novou ředitelkou Divadla. F. X. Šaldy bude Linda Hejlová Keprtová

Rada města Liberce včera na svém desátém jednání v tomto roce jmenovala MgA. et MgA. Lindu Hejlovou Keprtovou do funkce ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace. Třísouborové divadlo povede od 1. července letošního roku, a to po dobu trvání uvolnění současné ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec, Ing. Jarmily Levko, k výkonu veřejné funkce poslankyně Parlamentu ČR.

Výběrové řízení se uskutečnilo 20. dubna a zúčastnilo se ho osm uchazečů: Bc. Graziano Sanvito, Mgr. art. Miloslav  Oswald,  MgA.  et  MgA.  Linda  Hejlová  Keprtová,  Mgr.  Ilja  Racek,  Ph.D.,  Ing.  David Hofrichter, Marek Ottl, Mgr. Petr Polívka a Mgr. Tereza Konývková Frýbertová, Ph.D.

Na základě výsledku realizovaného výběrového řízení a závěrečného hodnocení uchazečů pak výběrová komise jednomyslně doporučila radě města jako vhodného kandidáta pro jmenování do funkce ředitelky Lindu Hejlovou Keprtovou. Ta doposud působila v libereckém divadle jako šéfka opery. Zkušenosti má rovněž z pozice režisérky a dramaturgyně operního souboru libereckého divadla. Kromě vlastní koncepce a vize činnosti divadla představila hodnotící komisi u výběrového řízení také marketingovou strategii, včetně konkrétních způsobů, jak vrátit diváky do hlediště, získat nové a zaměřit se na mládež a práci s dětským publikem, stejně tak představila pružnější systém práce s předprodejem vstupenek.

„Jsem především rád, že se na vítězství paní Lindy Hejlové Keprtové dohodla konkurzní komise jednomyslně, aniž by bylo potřeba jednotlivě hlasovat, takže další pořadí uchazečů už nebylo stanoveno. To dává nové ředitelce Divadla F. X. Šaldy velmi silný a nezpochybnitelný mandát. Paní ředitelka představila detailní plán na řízení divadla i konkrétní tým lidí, o něž se chce opírat, tedy šéfy jednotlivých souborů i marketingu. Což bylo velmi transparentní a sympatické, ale i velmi odvážné. Na jedné straně bude kontinuitou toho skvělého uměleckého směřování posledních let, na druhé straně si jasně uvědomuje i slabé stránky, tedy především návštěvnickou krizi, nutnost moderního marketingu i flexibilní obchodní politiky a potřebu přivést k divadlu více mladých diváků. Budu jí v tom moc držet palce, protože divadlo – jediné v našem kraji – je široko daleko nejdůležitější institucí živé kultury (nepočítám-li loutkové Naivní divadlo Liberec). Paní Hejlovou Keprtovou znám jako talentovanou, odhodlanou a úspěšnou uměleckou tvůrkyni, věřím, že stejné vlastnosti osvědčí i v pozici ředitelky,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

https://www.saldovo-divadlo.cz/

Autor článku: foto: Jakub Kabeš, převzato z: https://www.liberec.cz/