28.02.2002 00:00

Nový priestor pre súčasné umenie – Štúdio 12

Nový priestor pre súčasné umenie - Štúdio 12

Štúdio 12 na Jakubovom námestí 12 je novým bratislavským divadelným a výstavným priestorom. Bývalé hudobné rozhlasové štúdio, neskôr známy klub Rock Pop Jazz, je od decembra v prevádzke Divadelného ústavu, aby poskytol priestor prevažne divadelným tvorcom. V decembri minulého roka jeho činnosť odštartovala bratislavská premiéra inscenácie hry K. Horáka La Musica v réžii R. Balleka a v podaní Divadla A. Duchnoviča z Prešova. V poradí druhým hosťovaním bol projekt Združenia Metamorfózy, inscenácia hry francúzskeho dramatika B.- M. Koltesa Boj černocha so psami. Režisérom projektu je Roman Polák a od januára tohto roku je na repertoári Štátneho divadla Košice.

V dramaturgii zameranej na súčasný text a mladých tvorcov chce Štúdio 12 pokračovať. Dokazuje to i blížiaca sa premiéra (20. marec) britskej cool drámy Faedrina láska od Sarah Kane. Modernú adaptáciu klasického antického textu inscenuje tím tvorcov, zložený najmä z absolventov VŠMU. So spomenutým žánrom cool dramatiky súvisí aj projekt Paraziti, ktorého reprízy pripravuje Štúdio 12 v dňoch 5. a 6. marca. Text nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga mal nedávno celoslovenskú premiéru na pôde Kaplnky VŠMU. Do konca sezóny by mali nasledovať ďalšie: premiéra hry Ivy Volánkovej Minach koncom apríla, v máji premiéra hry Táňa - Táňa súčasnej ruskej dramatičky Oľgy Muchinovej, ale i rad ďalších hosťujúcich divadelných projektov nielen zo Slovenska, ale i z Čiech.

Štúdio 12 chce však dať priestor aj iným umeleckým a kultúrnym aktivitám. Pondelky sú vyhradené scénickým čítaniam súčasných textov a prezentáciám nových knižných titulov. V spolupráci s Hudobným centrom pripravujeme sériu koncertov súčasnej vážnej hudby a večerov hudobnej improvizácie. Vo foyer Štúdia sa momentálne nachádza výstava fotografií Ctibora Bachratého pod názvom Divadlo divadla, v blízkej budúcnosti by mali nasledovať ďalšie. Skutočnú variabilnosť priestoru a koncepcie dokazuje i niekoľko pripravovaných prednášok a seminárov z rôznych oblastí.

Štúdio 12 má ambíciu zaradiť sa medzi kultúrne priestory hlavného mesta s cieľom poskytnúť divákom rôznorodé a originálne zážitky.

Kontakt a bližšie informácie:
Romana Maliti
+421 2/ 5293 15 13
+421 907 784 930
maliti@du.savba.sk, romana@pobox.sk

Autor článku: redakce