02.12.2020 10:39

Novým děkanem DAMU bude Karel František Tománek

V úterý 1. prosince 2020 proběhlo shromáždění Akademické obce DAMU, na němž představil svou koncepci kandidát na funkci děkana doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek. Tentýž den se Akademický senát DAMU usnesl o návrhu na jmenování docenta Tománka novým děkanem Divadelní fakulty AMU pro období 2021-2025. V březnu příštího roku tak ve funkci vystřídá současnou děkanku Doubravku Svobodovou, která na této pozici působila od roku 2013, tedy po dvě volební období.

Karel František Tománek působí jako pedagog na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU od roku 2006. Mezi jeho hlavní předměty patří Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba a Literární příprava. V roce 2015 úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl jmenován docentem pro obor Dramatická umění se zaměřením na dramaturgii alternativního a loutkového divadla. Je členem Umělecké rady DAMU a oborové rady doktorského studijního programu Alternativní a loutková tvorba a její teorie.

Během své více než třicetileté divadelní praxe působil jako dramaturg, autor a režisér na předních tuzemských scénách. Několik let strávil v angažmá v Činoherním studiu v Ústí nad Labem (1989-1993), v Městském divadle v Brně (1994-1996), v Klicperově divadle v Hradci Králové (1997-1999) a v Karlovarském městském divadle (2001-2003). Jedenáct let pak působil v Dejvickém divadle (2003-2014), během této doby byl jednu sezónu souběžně dramaturgem činohry Národního divadla v Praze. Posléze se vrátil do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde nastoupil v roce 2016 opět do angažmá.

Karel František Tománek by v pozici děkana rád uplatňoval princip vzájemné otevřenosti, který se mu osvědčil během pedagogické praxe. Je přesvědčený, že dialogem a respektem k druhým lze dosáhnout vždy efektivnějších, funkčnějších a tvořivějších výsledků. Chtěl by se vyhnout direktivním či překotným rozhodnutím založeným na nedostatečných podkladech. Podle něj není hlavním úkolem děkanátu pouze přinášet nové impulsy, ale především vytvářet podmínky pro uskutečňování plánů a vizí, které vznikají na nižší úrovni organizační struktury (tj. především kateder). Ve své koncepci dále zmiňuje, že čtyřleté funkční období chápe především jako příležitost popsat a analyzovat – na základě kolektivní práce a vnitro instituční diskuse – podstatné skutečnosti, které významným způsobem ovlivňují chod školy. V současné době za takové skutečnosti považuje téma pandemie koronaviru, institucionální akreditace, vědecko-výzkumnou činnost a rozšíření výukových prostor fakulty.

Shromáždění Akademické obce DAMU proběhlo za zpřísněným hygienických podmínek v budově DAMU a bylo vysíláno živě na serveru YouTube. Členové akademické obce DAMU, která zahrnuje pedagogy a studenty fakulty, měli možnost pokládat dotazy prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Autor článku: Petra Dosoudilová