29.11.2018 11:06

Novým uměleckým šéfem Baletu Moravského divadla Olomouc bude Michal Štípa

Po téměř devíti letech končí ve funkci uměleckého šéfa baletu Moravského divadla Robert Balogh. Vedení divadla se rozhodlo ukončit s choreografem a režisérem spolupráci z důvodu neutěšené situace v baletním souboru a snahy o nastolení nového uměleckého směřování. Baloghovým nástupcem se od ledna 2019 stane dlouholetý sólista baletu Národního divadla v Praze a v Brně Michal Štípa.

„Byli jsme nuceni přistoupit k odvolání pana Balogha, a to pro opakované porušení vnitřních předpisů divadla a přetrvávající neutěšenou situaci v baletním souboru. Chceme rovněž, aby olomoucký balet získal nový impulz a energii, aby umělecky nestagnoval Termín odvolání je načasován tak, aby nástupce na pozici uměleckého šéfa získal dostatek času a prostoru při tvorbě dramaturgického plánu a detailně se seznámil s provozem Moravského divadla,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Robert Balogh se uměleckým šéfem baletu Moravského divadla stal v lednu 2010. Pod jeho vedením nastudoval soubor dvě desítky inscenací převážně v Baloghově choreografii a režii, namátkou Frida, Romeo a Julie, Rusalka, Spartakus, Dáma s kaméliemi, Queen – The show must go on či Zkrocení zlé ženy.

Vedení souboru dočasně převezme baletní mistryně Dana Krajevskaja. Novým šéfem olomouckého baletu se od 1. ledna 2019 stane Michal Štípa, dlouholetý sólista baletu Národního divadla v Brně a Praze (kde byl od roku 2009 prvním sólistou), držitel řady prestižních ocenění včetně Ceny Thálie. Jeho taneční umění obdivují diváci nejen u nás, ale i v zahraničí - Michal Štípa se představil na jevištích v Evropě, Asii i v USA a spolupracoval s řadou předních světových choreografů. Od roku 2015 se též věnuje pedagogické, lektorské a choreografické činnosti. Jako choreograf nastudoval například balet Don Quijote v Národním divadle moravskoslezském. „Velice se těším na mé působení v Moravském divadle Olomouc. Zároveň je to pro mě velká zodpovědnost, protože vím, jak je důležité mít především spokojený soubor a diváky. Těším se na nové výzvy, které mi divadlo připraví, a věřím, že je společně s vedením divadla zvládneme. Doufám, že budu pro Moravské divadlo příjemným přínosem a seznámím tanečníky se zajímavými choreografy a inscenátory, se kterými jsem se za svou kariéru měl možnost setkat a spolupracovat. Věřím, že vznikne zajímavý repertoár pro každého diváka,“ uvedl budoucí umělecký šéf baletu Moravského divadla Michal Štípa.

„Pan Štípa je jednou z nejvýraznějších osobností českého baletu, jeho věhlas dávno přesáhl hranice naší republiky. Olomoucký soubor zná, stejně tak i zdejší publikum, kterému se jako host představil v inscenacích Labutí jezero a Spící krasavice. Jsme rádi, že naši nabídku vést soubor baletu Moravského divadla přijal a věříme, že právě persona s takovým věhlasem a zkušenostmi z celého světa pomůže posunout náš baletní soubor na ještě vyšší úroveň," zdůraznil ředitel Gerneš.

http://www.moravskedivadlo.cz/

Autor článku: David Kresta

Novým uměleckým šéfem Baletu Moravského divadla Olomouc bude Michal Štípa

Zprávy

03.04.2020

Herecká asociace: Reakce na „Program 25“ – podpora OSVČ

Herecká asociace, profesní a odborová organizace, pečlivě sleduje kroky Vlády ČR, které mají vést k podpoře naší společnosti v rámci dnešní „virové krize“. Jsme rádi, že jsme z úst ministryně financí slyšeli, že se podpora bude týkat všech OSVČ – tedy i tzv. „svobodných povolání“ – jako jsou umělci, zpěváci, tanečníci, herci, grafici, architekti atp. Některé z těchto profesí naše organizace zastupuje. V současné době jsme však zklamaní z podmínek, které musí splnit tzv. OSVČ, aby se účastnil „Programu 25“.

03.04.2020

Městská divadla pražská: Když potlesk a zpěv nestačí. Poděkování první linii

Městská divadla pražská spouštějí unikátní akci. Od prvního dubna mohou lidé na webových stránkách MDP vyjádřit podporu a poděkování zdravotníkům a příslušníkům integrovaného záchranného systému zakoupením dárkového poukazu na představení.

02.04.2020

Národní divadlo v čase koronakarantény

V souladu s vládními opatřeními v nouzovém stavu Národní divadlo do odvolání nehraje na žádné ze svých scén. Umělečtí pracovníci Národního divadla se věnují tzv. domácí přípravě – herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci plní své úkoly v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov.