11.06.2007 00:00

O post šéfa Divadelního ústavu usilují dva zájemci

Praha 11. června (ČTK) - Pouze dva zájemci se do uzávěrky přihlásili do výběrového řízení na obsazení ředitele Institutu umění - Divadelního ústavu v Praze, které koncem dubna vypsalo ministerstvo kultury. ČTK to oznámila mluvčí ministerstva Marcela Žižková, podle níž komise zasedne 13. června a svůj návrh předá ministrovi kultury. "Do kdy musí pak o obsazení místa rozhodnout ministr, není stanoveno," dodala mluvčí. Předpokládaný nástup do funkce je 1. červenec 2007. Šéf instituce bude jmenován na dobu neurčitou. Po uplynutí čtyř let bude zřizovatel požadovat předložení a obhájení koncepce činnosti organizace na další období.

Podle informací ČTK je jedním z uchazečů pověřená ředitelka Eva Žáková, která začátkem dubna nahradila ve funkci dosavadního ředitele Ondřeje Černého. Ten byl jmenován ředitelem Národního divadla v Praze.

Mezi požadavky na nového šéfa Institutu umění - Divadelního ústavu jsou mimo jiné ukončené vysokoškolské vzdělání, aktivní znalost angličtiny, nejméně pět let praxe v řídící funkci a manažerské a organizační schopnosti. Přihláška musela rovněž obsahovat koncepci rozvoje ústavu do roku 2012 s důrazem na rozšíření dosavadní činnosti.

Od konce dubna má pražský Divadelní ústav rozšířený statut a název Institut umění - Divadelní ústav. Směrem k veřejnosti však mohou vystupovat obě části podle povahy své činnosti samostatně a k prezentaci budou používat zavedené názvy a loga. Hlavním důvodem změny bylo, že dosavadní název neodpovídal skutečné šíři záběru organizace, která se v posledních letech věnuje i činnostem nesouvisejícím jen s oblastí divadla.

"Jedná se o přirozený vývoj, jehož vize byla nastíněna v Koncepci rozvoje Divadelního ústavu 2004-2009 a naplňována Ondřejem Černým, který stál do 31. března v čele ústavu," řekla ČTK Žáková. Podle ní to však neznamená, že informační, dokumentační a odborné služby a vědecká i publikační činnost z oblasti divadla, které ústav poskytuje několik desetiletí, budou omezeny. "Naopak, tato činnost je neustále prohlubována a rozšiřována, o čemž svědčí i založení scénografické sbírky," uvedla.

Institut umění (IU) jako jedno z oddělení Divadelního ústavu byl založen k 1. lednu 2005 a byly do něj přeřazeny aktivity a projekty přesahující divadelní sféru. Ambicí IU je stát se zastřešujícím informačním, poradenským, vzdělávacím a produkčním centrem pro celou oblast umění. Jeho cílem je přispívat k rozvoji a zvyšování celospolečenské prestiže umění, podporovat výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory a poskytovat informační a poradenské služby pro státní a samosprávné orgány, veřejnoprávní a neziskové organizace i odbornou veřejnost. Dalším cílem institutu je podněcovat účast českých organizací i jednotlivců v mezinárodních projektech a sítích, prezentovat a propagovat české umění v zahraničí a věnovat se vzdělávání umělců a kulturních pracovníků.

Součástí IU je Česká kancelář programu Evropské unie Culture. Je základem pro poskytování komplexního informačního a konzultačního servisu věnovaného koncipování a finanční podpoře uměleckých a kulturních projektů z domácích i zahraničních programů a fondů, především s důrazem na využití prostředků Evropské unie.

Jiří Borovička kš

Autor článku: ČTK