18.05.2023 08:24

OC Dornych jako Dům kultury a konců – jednodenní událost Terénu a HaDivadla

Již třetím rokem se v Brně odehraje společně pořádaná akce dvou scén Centra experimentálního divadla –⁠ platformy Terén a HaDivadla. Mezioborová událost, která se tentokrát koná pod názvem Dům kultury a konců, se uskuteční v sobotu 10. června v prostorách OC Dornych. Cílem je přitom vytvořit společný prostor pro sdílení a promýšlení toho, jakou roli hrají konce v našich životech, a nahlížet je skrze rozmanité umělecké činnosti i reflektivní diskuze.

Momentálně prázdné brutalistní prostory obchodního centra Dornych, známého v Brně též pod bývalým názvem Prior, začátkem května oživí společná akce HaDivadla a Terénu. Bude se přitom jednat už o třetí ročník mezioborové události Dům kultury a, který bude letos zasvěcen koncům a tomu, jakou roli hrají v našich životech. V minulosti se událost konala v prostorách HaDivadla pod názvy Dům kultury a únavy (2021) a Dům kultury a naděje (2022). Přesun do OC Dornych bude jednak navázáním předchozích projektů, které zde Terén v rámci své dramaturgie uvádí, a zároveň poslední poctou tomuto architektonicky významnému místu před jeho plánovanou demolicí.

Celodenní událost v sobotu 10. června započne ve 13:30, kdy se návštěvníkům otevřou dveře. Konce se v průběhu dne a večera budou zkoumat v řadě scénických, zvukových a výtvarných miniprojektů a diskuzí. Podle pořadatelů totiž konce nemusí být jen znakem krachu, úpadku, smrti a zániku, ale také transformace či pobídky ke vzniku čehosi nového. Po celou dobu bude možné občerstvit se v baru Los Překápkos s odpočinkovou zónou a volně na program přicházet i z něj odcházet. Vstup na akci je s výjimkou jednoho workshopu volný a plánovaný konec je na 22:00.

Od 14:30 bude probíhat přednáška s názvem Zkáza Veřejných paláců v podání sochaře a vizuálního umělce Pavla Karouse, který promluví o konci brutalistní architektury a jejích monumentálních ikonických budov. Od 15:30 po přednášce bude následovat diskuze s platformou Město a autory Deníku Referendum o architektuře, jejím smyslu a roli. Ke Karousovi se v debatování přidají architektky Šárka Svobodová a Eliška Pomyjová. V diskuzi se dotknou například tématu památkové péče a historické paměti či vlivu environmentální krize na architekturu.

Následovat bude workshop s názvem Konce v našich životech? Já v koncích? od 17:00 do 18:30. Povede jej Adam Čajka, lektor metody nenásilné komunikace a člen organizace NaZemi, společně s Evou Dittingerovou, lektorkou a pedagožkou se zaměřením na dramatickou výchovu. Dalšími lektory budou Tereza Volmutová, Martin Jestřábek, Petr Jestřábek a Soňa Malá. Workshop bude prozkoumávat pozoruhodné konce v našich životech a vytvářet tak sumář poznatků a příběhů, které ukazují, jak s konci dobře nakládat a poučit se z nich. 

V 19:00 potom bude navazovat Společná akce: Vyprovázení, jakožto kolektivní sdílení zkušeností a prostor pro zamýšlení se nad tím, jak osobní konce hlouběji souvisí s celým společenským systémem. Doprovázet jej bude hudebník a zvukový designer Matúš Kobolka, který se často podílí na divadelních projektech. Kromě toho bude také autorem hudebních vstupů po celou dobu trvání akce a následné hudební performance. Po skončení kruhu sdílení Dům kultury a konců nabídne možnost pokračovat v hovoru, občerstvit se a společně odpočívat a bavit se v netradičních prostorech.

Po celou dobu události budou probíhat výtvarné zásahy do prostoru, které bude možnost kdykoliv volně navštívit. Kolektiv Tabula Rasa připraví scénografickou intervenci, ve které bude zachycen specifický genius loci brutalistního obchodního centra. Tvořit přitom budou z nalezených materiálů ze skladovacích prostor. Instalace Evy Truncové a Georgije Dimitrova s názvem Observace procesu konce bude fungovat jako audiovizuální průvodce a zároveň site specific instalace navázaná na minulost, současnost i budoucnost OC Dornych.

K vidění bude i několikahodinový proces maximalistické malby Alexeye Klyuykova a Vasila Artamonova, která bude s demolicí obchodního centra znovu rozprášena, a zviditelní tak pomíjivost jevů v lidském životě. Alexey Klyuykov a Vasil Artamonov spolu často spolupracují v médiích malby, sochy a instalace a v roce 2010 získali Cenu Jindřicha Chalupeckého. 

Celý program Domu kultury a konců na webu. Událost na FB s aktuálními informacemi dostupná zde


HaDivadlo & TERÉN - pole performativního umění

Dům kultury a konců

Třetí ročník mezioborové události HaDivadla a platformy Terén. 

Celodenní událost s názvem Dům kultury a konců nabízí prostor pro sdílení zkušeností, pocitů a idejí návštěvníků, tvůrců a průvodců. Přináší scénickou, zvukovou, výtvarnou a diskusní reflexi toho, čím mohou být konce. Konce nemusí být jen znakem krachu, úpadku, smrti a zániku, ale také transformace či pobídky ke vzniku čehosi nového. Mohou nabídnout proměnu toho, co již bylo dávno neživé nebo statické, v jinou dynamickou sílu a kvalitu. 

Dům kultury a konců není jen prostorem pro společné ohledávání tohoto náročného tématu, ale také vede k vytvoření sumáře či manuálu praktických řešení, jak dobře ukončovat různé situace, odhaluje rozpor a napětí mezi nároky společnosti a osobním prožíváním světa. 

Tato jednodenní akce navazuje na předchozí ročníky s názvy Dům kultury a naděje a Dům kultury a únavy. Dům kultury a konců se bude konat v prostorách OC Dornych, brutalistní budovy v centru Brna, jež je sama určena k brzké demolici a její fyzický konec je na dohled.

Workshop: Konce v našich životech? Já v koncích?

Workshop s průvodci Adamem Čajkou a Evou Dittingerovou v OC Dornych. 

Záměrem programu je vytvořit prostor ke zkoumání konců probíhajících okolo nás, v nás i skrze nás. V menších skupinách se podíváme na pozoruhodné konce v našich životech, na to, jak se dějí, a co se z nich lze naučit o dobrém ukončování. Vznikne tak sumář poznatků a příběhů, které ukazují, jak lze s konci a rozpady úspěšně pracovat, poučit se z nich a nebrat je pouze jako něco, co s bolestí opouštíme. 

Na workshopovou část navazuje Společný kruh sdílení zkušeností (19.00–20.30), ten je otevřen i zájemcům mimo účastníky workshopu.

Na workshop nabízíme progresivní účastnický poplatek. Je na každém, jakou částku si může dovolit zaplatit. Možnosti jsou 200 Kč, 400 Kč či 800 Kč. Zakoupením vstupenky zde se přihlásíte na workshop.

 

Autor článku: Tereza Teerink Turzíková