20.06.2018 10:06

Národní divadlo vyhlašuje soutěž: Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu

NÁRODNÍ DIVADLO VYHLAŠUJE LITERÁRNĚ-VÝTVARNOU SOUTĚŽ:
Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu aneb Tři osmičková výročí
(s výtvarným bonusem pro děti do 12 let)Pravidla jsou jednoduchá:LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

1) Soutěže se může zúčastnit úplně každý, bez omezení věku, zaslané texty musí být v českém jazyce.

2) Literární soutěž tematicky zahrnuje tři vybraná výročí r. 2018:

  • 100 let od vyhlášení samostatné Československé republiky
  • 150 let od položení základních kamenů Národního divadla
  • 200 let od objevení Rukopisu zelenohorského

Uvedená výročí spolu velmi souvisejí – založení Národního divadla byl jasný projev vůle národa po samostatnosti a Rukopisy, byť nakonec s puncem falzifikátů, výrazně ovlivnily právě Národní divadlo, jako inspirace pro jeho výtvarníky, ale i hudební skladatele a další umělce.

Soutěžní příspěvky by se měly obsahově týkat těchto tří témat, která samozřejmě mohou sebou prostupovat. Může jít o fejeton, drobné myšlenky, úvahu, reminiscenci, rodinnou (rodovou) vzpomínku, lze přijít s poezií i prózou. Zde vlastně žádné omezení není. Podmínkou však je rozsah soutěžního díla, a to asi 1 000 znaků (tj. cca 150 slov), s tolerancí +- 10 slov (100 znaků).3) Ze soutěžních příspěvků bude vybráno 5 nejlepších, jejichž autoři získají volné vstupenky dle aktuální nabídky.4) Vybraných 150 příspěvků bude uveřejněno ve zvláštním almanachu vydaném Národním divadlem
v říjnu 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. Soutěžící zasláním příspěvku dávají automaticky souhlas s jeho publikováním. Všichni soutěžící, jejichž příspěvek bude v almanachu otištěn, obdrží
po jednom výtisku (nebo až tři podle počtu publikovaných děl).

5) Každý ze soutěžících může poslat až tři příspěvky, a to v příloze e-mailu, nebo poštou na zvláštním papíru.

6) Porota bude posuzovat originalitu textu, literární hodnotu, vč. gramatické správnosti.
(Redakce si vyhrazuje právo zkorigovat před vytištěním v almanachu jasné gramatické chyby, které nejsou uměleckým záměrem a literární licencí.)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI DO 12 LET7) Národní divadlo vyhlašuje také výtvarnou soutěž pro děti do 12 let se stejnými tematickými okruhy jako u literární soutěže (bod 2).
Obrázky musí být vytvořeny vlastnoručně a bez digitálních úprav, mít max. velikost do formátu A4, a to nejlépe na výšku. Dvacítka nejlepších obrázků bude rovněž součástí almanachu a jejich autoři obdrží drobné dárky.8) Výtvarné příspěvky lze poslat pouze poštou, nepřeložené, nejlépe v pevné obálce A4. Zpět se autorům zasílají jen vyžádané obrázky, ostatní zůstanou uchovány ve fondu archivu ND ve složce „Oslavy 150. výročí”.

SPOLEČNÉ PODMÍNKY OBOU SOUTĚŽÍ

9) Do těla e-mailové zprávy nebo do obálky na další papír uvede soutěžící své jméno, bydliště, rok narození (není nutné), telefon a e-mail.
Dále uvede, zda chce případné publikování textu či výtvarného příspěvku pod svým jménem nebo pod pseudonymem. Soutěžící souhlasí s tím,
aby ND zpracovávalo uvedené osobní údaje pro účely soutěže.

10) Soutěžní díla bude posuzovat za spolupráce literární agentury MÁM TALENT porota ve složení:dramaturgové, redaktoři a PR souborů, „Božena Němcová“ (předsedkyně literární poroty) a „Vojtěch Hynais“ (předseda výtvarné poroty).
K odtajnění nezkorumpovatelných významných předsedů dojde po ukončení soutěže. Patronkou soutěže bude „Hana Kvapilová“.

11) Příspěvky lze zaslat jako přílohu e-mailu na adresu
vyroci@narodni-divadlo.cz,
nebo poštou na adresu:
Národní divadlo, 
Ostrovní 1, 
112 30 Praha 1
s jasným označením obálky Výročí.

Příspěvky je nutné doručit na uvedené adresy do neděle 5. 8. 2018.

Příspěvky doručené po tomto datu nebude možné přijmout do soutěže.

Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po vyhodnocení soutěže (k 31. 8. 2018) zasilatele příspěvků, kteří v soutěži neuspěli, že jejich příspěvky nepoužije. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži. Tato soutěž není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

https://www.narodni-divadlo.cz/

Autor článku: převzato a foto: https://www.narodni-divadlo.cz/

Národní divadlo vyhlašuje soutěž: Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu