02.10.2017 12:36

Opera pro děti v Národním divadle moravskoslezském

Opera Národního divadla moravskoslezského uvede v rámci dramaturgické linie Opera dětem hodinovou operku Edvarda Schiffauera a Ivana Binara Zob, zob, Zoban!!! Inscenace bude doplněna interaktivním workshopem, který připravuje Ateliér pro děti a mládež při NDM.

V roce 2017, tedy v době oslav 750. výročí první zmínky o Ostravě, oslavil životní jubileum také ostravský rodák Edvard Schiffauer. Tento význačný skladatel a pedagog je ostravskému prostředí znám rovněž jako spoluzakladatel Divadélka pod okapem (ostravské obdoby Semaforu) a divadla Waterloo. Zde napsal například hudbu pro muzikál Syn pluku. S nástupem normalizace Waterloo úřady zakázaly a v monstrózním procesu s divadelníky byl skladatel za svou hudbu odsouzen k devítiměsíčnímu trestu. Schiffauer je tak kuriózně jediný český skladatel, který byl kdy vězněn za hudbu. Trest si odpykával v Plzni na Borech, kde spolu s přítelem a pozdějším signatářem Charty 77 Ivanem Binarem napsali operu pro děti Vrať nám, ptáku, hastrmana, plnou dětských říkanek. „Fascinují mne okolnosti vzniku té operky, jak oba tvůrci, aby se z pobytu ve vězeňských celách úplně nezbláznili, se utečou k pohádkovému podobenství, které vypráví mimo jiné o síle hudby,“ doplňuje režisér inscenace Václav Klemens.

Operku nastudovalo v roce 2015 Divadlo loutek Ostrava, nyní se dílo vrací do foyeru Divadla Antonína Dvořáka v nastudování novém pod názvem Zob, zob, Zoban!!! s podtitulem Vrať nám, ptáku, hastrmana aneb ne tak docela krátká zpívaná pohádka pro děti. Operka je plná dětských říkanek, her a dovádění, ale i čistého odhodlání postavit se zlu.

Nová inscenace opery NDM Zob, zob, Zoban!!! seznámí dětského diváka nejen se zmíněnou dětskou operou, ale také s osudy obou jejích autorů během workshopů, které připravuje Ateliér pro děti a mládež při NDM: „Kdo je Edvard Schiffauer? Proč operka Vrať nám, ptáku, hastrmana vznikla za mřížemi a je vůbec možné ve vězení operu napsat? A kdo je vlastně samotný Zoban? To vše se děti dozví hravou a kreativní formou v miniworkshopu, který proběhne před představením a bezprostředně po něm,“ přibližuje workshop divadelní lektorka NDM Kateřina Vozňáková.

Role dětí hrají a zpívají děti z Operního studia Národního divadla moravskoslezského pod vedením sbormistryně Lenky Živocké. V roli Hastrmana Luciána se objeví Martin Gurbaľ
/ Rastislav Širila, v roli Pohádky Anika Kuncová / Hana Paskudová, v roli Vaška Vilém Berger
/ Ondřej Mrvík / Matyáš Walder, v roli Viktorky Alena Hrabovská / Timea Kuchařová a v roli Markétky Lucie Diehelová / Barbora Gilligová / Jana Kováčová. Hudebního nastudování se ujali Adam Sedlický a Lenka Živocká a režie se opět chopí Václav Klemens. Scénu a kostýmy připravuje David Janošek.

Premiéra se uskuteční 24. září v 11 hodin ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka.

www.ndm.cz

Autor článku: Marcela Bednaříková