18.02.2009 00:00

Otevřený dopis ministrovi kultury Václavu Jehličkovi

Vážený pane ministře,

grantová komise pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo byla na svém jednání dne 13. února 2009 seznámena s faktem, že částka pro rozdělení dotací v oblasti veškerých kulturních aktivit byla snížena o 35 %. Celkový rozpočet Ministerstva kultury zůstal na úrovni loňského roku, tudíž probíhající hospodářskou krizi lze jako případné zdůvodnění zcela vyloučit. Je prokázáno, že kulturní aktivity přispívají k růstu konkurenceschopnosti a ozdravení ekonomické základny státu.

Komise trvá na zachování rozpočtu dotačních řízení z předcházejícího roku. Její členové se jednomyslně shodli, že snížení částky povede k výraznému propadu aktivit oboru a v některých případech dokonce k likvidaci uměleckých subjektů i činností. Situace je zvláště zarážející, že se tak děje v době předsednictví ČR Radě Evropské unie, a v roce, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovací - tedy hlavních atributů živého umění.

Vážený pane ministře, chceme znát Vaše stanovisko před tím, než přikročíme ke krajnímu řešení, kterým je rezignace komise, která odmítá převzít spoluodpovědnost za následky rozhodnutí vedení Ministerstva kultury.

S tímto stanoviskem seznámíme ostatní členy grantových komisí a veřejnost, aby i žadatelé grantů, aby byli informováni o vývoji situace.

S pozdravem

členové grantové komise:

Ivanka Kubicová, předsedkyně                                                   

Ondřej Hrab, místopředseda

Roman Černík 

Jaroslav Doleček

Lenka Dřímalová 

Šárka Havlíčková

Boris Hybner                                                                           

Marta Lajnerová

Zdeněk Prokeš                                                                         

Veronika Švábová

 

 Zdroj: Jana Návratová

Autor článku: redakce