24.02.2006 00:00

Otevřený dopis ministru Jandákovi ohledně plánovaných změn v Divadelním ústavu

Rada uměleckých obcí (RUO) zaslala dne 22. února 2006 otevřený dopis ministru kultury Vítězslavu Jandákovi ohledně Divadelního ústavu (DÚ) a úvah, které ministr kultury zveřejnil v Haló noviny dne 20. února, "že by DÚ sídlil jinde než v Praze. Mohl by například sedět v Brně. Bylo by to posílení decentralizace a Brno má navíc atmosféru pro divadlo." Pod otevřený dopis své podpisy připojili členové Rady českého centra ITI, prezidia Herecké asociace a další osobnosti české kultury: mezi jinými Táňa Fischerová, Václav Havel, Michal Prokop, Jiří Suchý, Jiří Stránský, Jáchym Topol, Michal Viewegh a další. Dne 15. února byla uzávěrka výběrového řízení MK na ředitele DÚ, výběr ředitele má probíhat zkraje příštího týdne. Současný ředitel Ondřej Černý prozatím nebyl odvolán.

Předseda RUO Šimon Pellar zaslal dopis ministru Jandákovi již 7. února, ve kterém jej informoval, že v souvislosti s ohlášenými systémovými změnami v DÚ je RUO připravena problémové okruhy, týkající se oblasti umění, konzultovat, a očekává, že ve výběrové komisi na obsazení místa ředitele DÚ budou zastoupeny profesní divadelní organizace. Vzhledem k tomu, že dopis zůstal bez odpovědí a vzhledem k dalším nejasnostem ohledně plánovaných změn v DÚ byl odeslán dopis nový a to otevřený.

 

Otevřený dopis do rukou ministra kultury Vítězslava Jandáka, dne 22. února 2006:

Vážený pane ministře,

s obavami sledujeme informace, které se objevují v tisku o Divadelním ústavu, a klademe si otázku, co se skrývá za "systémovými změnami", jež vedly MK k urychlenému vypsání výběrového řízení na obsazení místa jeho ředitele. Největší znepokojení v nás ovšem vzbuzují úvahy o tom, že by snad tato instituce, vrostlá od svého založení v roce 1959 do živého organismu pražské kultury, měla být přestěhována.

Divadelní ústav jako celostátně významná kulturní instituce ČR je důležitým střediskem činnosti mezinárodních nevládních divadelních a hudebních organizací a součástí sítě obdobných evropských kulturních institucí, situovaných vcelku přirozeně v metropolích. Podstatnou roli hraje také provázanost (kulturně-politická, badatelská, projektová) na další státní kulturní instituce sídlící v Praze, a kromě toho i na instituce zahraniční, včetně cizích zastupitelských úřadů.

Divadelní ústav je pamětí českého divadla, klíčovým místem jeho vědeckého výzkumu a propagátorem a zprostředkovatelem jeho kvalit doma i v zahraničí. Bohaté škály služeb Divadelního ústavu využívají každoročně tisíce jak tuzemských, tak i zahraničních uživatelů. Knihovna, dokumentační fondy, internetové informační systémy či publikační aktivity patří ve svém oboru k vysokému evropskému standardu. Právě v této úspěšnosti je promítnuta bohatá tradice, nepřerušená kontinuita i koncepční práce sehraného týmu.

Praha je historicky přirozeným kulturním centrem českých zemí a její nedílnou součástí jsou i instituce typu Divadelního ústavu. Byla to právě Praha, kterou si scénografický a výtvarný svět v roce 1967 zvolil za místo konání Pražského quadrienále (Prague Quadriennale), dnes největší světové divadelní akce pořádané v rámci UNESCO, která příští rok přivítá účastníky z 55 zemí a tisíce zahraničních návštěvníků. Jsme přesvědčeni, že neuvážené zásahy do činností a funkcí Divadelního ústavu či dokonce jeho přestěhování jinam by ohrozily samu podstatu jeho existence.

Proto si Vás, vážený pane ministře, dovolujeme požádat, abyste vzal se vší vážností na vědomí naše argumenty. Pevně věříme, že Vaším i naším zájmem je dobré fungování a další rozvoj této instituce, která po dobu své existence vždy sehrávala pozitivní roli a která by měla mít možnost na tuto tradici ku prospěchu českého divadla a české kultury nerušeně navazovat i v budoucnosti.

S úctou

Šimon Pellar
předseda

 

K otevřenému dopisu Rady uměleckých obcí ministru kultury Vítězslavu Jandákovi ze dne 22. 2. 2006 se připojili členové Rady českého centra ITI International Theatre Institute-Mezinárodního divadelního ústavu, členové prezidia Herecké asociace a další osobnosti české kultury:

Hana Burešová
Jan Burian, člen Rady českého centra ITI, předseda Asociace profesionálních divadel
Aleš Březina
prof. Václav Cejpek, rektor JAMU Brno
prof. dr. František Černý Dr.Sc.
František Derfler
Stanislav Doubrava, člen Rady českého centra ITI, ředitel Naivního divadla Liberec
David Drozd, člen Rady českého centra ITI za DIFA JAMU Brno
Táňa Fischerová, prezidentka Rady českého centra ITI Akad. soch. Michal Gabriel
Arnošt Goldflam
Jiří Hanák, člen Rady českého centra ITI za Hereckou asociaci
Václav Havel
Ondřej Hrab
Radmila Hrdinová, členka Rady českého centra ITI za Jednotu hudebního divadla
Vladimír Hulec, člen Rady českého centra ITI za ASSITEJ
Jan Kačer
Krištof Kintera
prof. Miloslav Klíma, prorektor AMU
doc. Jiří Kotalík
prof. Josef Kovalčuk, děkan DIFA JAMU Brno
Otomar Krejča Dr.h.c.
Yvonna Kreuzmannová, členka Rady českého centra ITI, ředitelka festivalu Tanec Praha prof. Josef Krofta
Karel Makonj
Zdeněk Maryška, člen prezidia Herecké asociace
Ivo Mathé, rektor AMU Praha
Ivo Medek, děkan Hudební fakulta JAMU Brno
Luděk Nešleha, člen prezidia Herecké asociace
Petr Nikl
Michal Pavlata
prof. Petr Oslzlý
Ladislava Petišková, členka Rady českého centra ITI, předsedkyně Teatrologické společnosti
Jiří Pokorný
Vladimír Procházka, předseda Iniciativy pro kulturu
Zdeněk Prokeš, člen Rady českého centra ITI, ředitel Národního divadla v Brně
Michal Prokop
Simona Rybáková, členka Rady českého centra ITI, předsedkyně České organizace scénografů, architektů a divadelních techniků
Marta Smolíková, členka Rady českého centra ITI
prof. Bořivoj Srba
Jiří Stránský
Jiří Suchý
Jarmila Svobodová, členka Rady českého centra ITI za SIBMAS
prof. Miloš Štědroň st.
Miroslav Táborský, člen prezidia Herecké asociace
Marie Tomášová
Ivan Trojan, člen prezidia Herecké asociace
Jáchym Topol
Josef Topol
Barbara Topolová, členka Rady českého centra ITI, předsedkyně Sdružení českých divadelních kritiků
Barbara Tůmová, členka Rady českého centra ITI za DAMU
Martin Turnovský, dirigent
Milan Uhde
Nina Vangeli, členka Rady českého centra ITI,
Michal Viewegh
prof. Jaroslav Vostrý
prof. Ivan Vyskočil
Ivan Wernisch
Martin Zahálka, člen prezidia Herecké asociace

Převzato z www.proculture.cz

Autor článku: bulletin ProCulture