04.09.2003 00:00

Otvorenie prvej kultúrnej stanice na Slovensku

Stanica pre mnohých evokuje socrealistické obaly čakární, neprítomné pohľady, večné postávanie v radoch na lístky, rýchle rozhovory, špinu, chlad. Predstava, že  na Slovensku vznikne aspoň jedna STANICA, na ktorej sa ľudia radi kedykoľvek stretnú, bez stresu sa pozhovárajú o čomkoľvek a dokonca sa kultúrne vyžijú alebo spolu niečo vytvoria, je pri dnešných kultúrnych pomeroch  a nekomunikácii až priveľmi vzdialená. A predsa…

Občianske združenie Truc sphèrique zo Žiliny pripravuje na koniec septembra, v spolupráci so Železnicami SR a vďaka podpore Arts and Culture Network Program of the Open Society Institute Budapest, programu Mládež EÚ, Nadácie SOCIA a spoločnosti Orange Slovensko, otvorenie multikultúrneho priestoru STANICA v priestoroch bývalej železničnej stanice Zárečie na trati Žilina- Rajec. Ide o prvý projekt podobného charakteru na Slovensku. STANICA bude pracovať na princípe otvoreného priestoru tzv kulturfabrik, ktoré vznikli už v mnohých európskych metropolách (Luxemburg, Berlín, Praha, Amsterdam, Ľubľjana, Warszawa...) z nevyužitých tovární a úžitkových budov. Okrem divadelného priestoru budú v STANICI fungovať ateliéry, tvorivé dielne, knižnica s čitárňou, informačné centrum, čakáreň a pre verejnosť zostane zachovaný aj predaj vlakových lístkov. Viac na www.stanica.sk.

STANICA nahradí priestor 7, 4x 4,4m, ktorý doteraz združenie využívalo na  prezentácie alternatívnych umeleckých foriem. Otvoreniu STANICE bude predchádzať  trojtýždenný divadelný projekt Cesta do Stanice (10.- 30. septembra), na ktorom sa zúčastnia mladí umelci z 11 krajín (Poľsko, Česká republika, Rusko, Bielorusko, Fínsko, Nórsko, Portugalsko, Francúzsko, Veľká Británia, Ukrajina a Slovensko). Tvorivý proces je zložený z dvoch vzájomne prepojených častí. Jednu vedie Viliam Dočolomanský, režisér pražského divadla Farma v jeskyni a hudobníčka a skladateľka Miriam Bayle, spolu so scénografkou a výtvarníčkou Barborou Erniholdovou, druhú Nór Per Spildra Borg a jeho pouličné divadlo Stella Polaris.

Viliam Dočolomanský je známy javiskovou kompozíciou Sonety temnej lásky - javisková kompozícia vypovedajúca poetickým spôsobom o osudovom vzťahu F.G. Lorcu a jeho druha Rafaela Rodriquesa Rapúna na pozadí španielskej občianskej vojny. Inscenácia vznikla na podklade výskumnej výpravy do Andalúzie (štúdium flamenca a cigánskych spevov). Úspešne sa prezentoval v Čechách a Poľsku.

Režisér Per Spildra Borg so svojou pouličnou produkciou vystupoval v mnohých európskych krajinách a v súčasnosti jeho súbor Stella Polaris patrí k najznámnejším pouličným divadlám v Európe. Tvoria ho klauni, žongléri, mímovia, speváci a akrobati. Inšpirujú sa severskou mytológiou. Vo svojich predstaveniach využívajú prvky cirkusu, akrobacie a pantomímy.

Obe časti pojektu majú podobné témy: základy partnerskej akrobacie, práca s hlasom a telom, spoznávanie etnických špecifík hlasu, pohybu, hudby a mytológie, využitie prvkov performance- oheň, chodúle, nadrozmerné bábky, inšpirovanie sa cirkusom a prvkami partnerskej improvizácie, spájanie smerov a metód práce súčasného umenia s z mytologickými motívmi, práca s rytmom, muzikalitou a prirodzenou gestikou. Dôležité bude aj využitie špecifického priestoru a okolia STANICE a vzájomné spoznávanie sa a pochopenie aktérov tvorivého procesu. Účastníci workshopov pochádzajú z rôznych umeleckých prostredí, majú iné kultúrne skúsenosti. Sú medzi nimi performani, herci, tanečníci, výtvarníci, hudobníci- profesionáli i amatéri s dobrou fyzickou a psychickou kondíciou.. Oba workshopy sú zamerané na fyzický a mentálny tréning, využitie metód súčasného divadla, prácu s hlasom a telom v priestore. V tvorbe budú zastúpené aj prvky výtvarného umenia a hudby. Projekt vyvrcholí spoločným pouličným site- specific predstavením, v ktorom okrem hercov z Farmy v jeskyni a divadla Stella Polaris budú účinkovať účastníci workshopov. Finálny prezentácia sa bude pohybovať na hranici performance a happeningu.

Projekt Cesta do Stanice sa realizuje vďaka podpore European Cultural Foundation Amsterdam, Európskej únie, Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR, Poľského inštitútu, Českého centra, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva vo Viedni, Nadácie – centrum súčasného umenia, spoločnosti Orange Slovensko.

Verejné predstavenia projektu Cesta do Stanice sa uskutočnia 26. a 27. septembra v priestoroch novozrekonštruovanej STANICE a jej okolí, a tak sa symbolicky spojí industriálna kultúra vonkajšieho prostredia s umením vo vnútri nového centra pre súčasné umenie. Predstavenie sa začína na hlavnej železničnej stanici v Žiline. Diváci nastúpia do špeciálne vypraveného vlaku tzv. „Rajeckej Anče“ o 19.00. Lístky je možné kúpiť si len v septembrovom predpredaji v pobočkách CK SATUR, kníhkupectvách Artfórum a v pokladnici Divadla Andreja Bagara v Nitre. Počet divákov je limitovaný a lístky sa nebudú dať kúpiť na mieste. Pre účastníkov medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude možnosť dňa 27. septembra prísť na STANICU autobusom. Odchod o 16. 30.spred budovy DAB. Cestovné je v cene vstupenky.

 

Marek Godovič

ciekawostka@yahoo.com

 

 

 

Autor článku: příspěvky veřejnosti