24.10.2022 15:33

Oustide the box 01 opět v Brně

Platforma Terén uvede ve středu 2. 11. 2022 na Sklepní scéně CED v Brně scénické dílo outside the box 01!

Dílo dvojice autorů Andreje Kalinky a Milana Kozánka, členů slovenského uměleckého uskupení Med a prach! honey and dust: outside the box 01 je inspirováno badatelským a osobním odkazem opata Johanna Gregora Mendela. Letos je to 200 let od doby, co se tento zakladatel oboru genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti, narodil.
Med a prach/Honey and dust se pohybuje na hranici uměleckých forem a žánrů. Pod jeho zastřešením jsou tvořena díla na pomezí inscenací, koncertů a instalací určená pro rozmanité prostory od divadel ke galeriím či koncertním pódiím. Stejně tak i performeři jsou zároveň hudebníky, výtvarníky, herci i tanečníky. Základním východiskem je autory rozvíjené komplementární umění – umělecký jazyk vycházející ze symbiózy odlišných vyjadřovacích prostředků, ale i obsahu.

"V monodramatu outside the box 01 pokračuje Andrej Kalinka v budování specifického autorského rukopisu. Jeho práce se tentokrát přiznává k samotnému procesu tvorby a klade otázky po podstatě divadelnosti: K čemu je autorovi herec? A režisér?" z recenze Anny Luňákové, která vyšla v časopise A2.

Jasuteren  

Autor článku: Barbora Doležalová