29.11.2019 10:28

Paměť uměleckých škol

Časopis ArteActa zve na odborný workshop Paměť umělecké školy, který proběhne v pátek 6. prosince 2019 v Divadle Inspirace (Malostranské nám. 13, Praha 1).

V poslední době v souvislosti s několika badatelskými projekty, s oslavami 30. výročí listopadových událostí nebo s procesem systematizace ukládání záznamů absolventských prací jsou v akademické obci stále častěji diskutovány otázky, co, kde, jak a proč zůstává zachováno a je či bude zpřístupněno z dějin uměleckých škol zaměřujících se na výuku performativních umění.

Odborný workshop si klade za cíl informovat o tom, jakým způsobem je s předměty, písemnostmi a daty institucí, jakými jsou vysoké umělecké školy zacházeno. Jak jsou shromažďovány a tříděny a jak je možné v nich hledat a bádat. Ambicí odborného workshopu je ale také diskutovat téma paměti umělecké instituce v hlubším, ontologickém úhlu pohledu a v širším kontextu příbuzných paměťových institucí.

V neposlední řadě chceme na workshopu představit některé z uměleckých, výzkumných a studentských projektů, které se tématy z historie uměleckých škol zabývaly či zabývají.

Podrobný program workshopu naleznete v příloze. Další informace jsou dostupné na FB profilu časopisu: https://www.facebook.com/events/2550533718325712/Paměť umělecké školy – program
Autor článku: Jan Jiřík