10.05.2001 00:00

Patří české divadlo do EU?

dovolujeme si Vás pozvat na první veřejnou diskusi
"V SADU NA VORU" uskutečněnou pod názvem

"PATŘÍ ČESKÉ DIVADLO DO EU?"

Středa 16.5.2001, 14.00 hod.
Divadlo Damúza, Řetězová 10, Praha 1

Informace: Svět a divadlo: 24 81 71 80; 24 81 81 84 Fax: 24 81 81 84 svet@divadlo.cz

Diskuse by se měla věnovat souladu či nesouladu pravidel uznávaných Evropskou unií a pravidel, které se týkají divadla v Čechách… Např.: Zabývá se vláda při jednáních o vstupu do Evropské unie i kulturou? Vynutí si vstup do Evropské unie transformaci současných příspěvkových organizací (je v tomto duchu např. připravována transformace divadel v Praze)? Odpovídá český systém financování divadel pravidlům Evropské unie, tedy - jsou v Čechách vytvořeny podmínky pro vícezdrojové financování? Jaké možnosti dávají programy Evropské unie českým divadlům?

Na diskusi jsou zváni hosté, kteří se touto problematikou zabývali a zabývají (např. zástupci Ministerstva kultury ČR, ale také Milan Lukeš - též bývalý ministr kultury, Václav Petrmichl - právník a bývalý ředitel odboru umění Ministerstva kultury, Bohumil Nekolný - bývalý ředitel odboru umění ministerstva kultury a jeden z těch, kteří připravují transformaci pražských divadel, Lukáš Matásek - zástupce ředitele Divadelního ústavu, Jiří Srstka - ředitel Národního divadla, Doubravka Svobodová - ředitelka Divadla Na zábradlí, Ondřej Hrab - ředitel Divadla Archa či Jolana Třešlová - produkční Studia Ypsilon a autorka diplomové práce věnované vztahu Evropské unie a české kultury). Diskuse bude zaznamenána, a to pro možnost publikace v časopisu Svět a divadlo.

 


PRAHA (ČIA) - Veřejná diskuse na téma "Patří české divadlo do Evropské unie" se uskuteční ve středu 16. května ve 14 hodin v prostorách Divadla Damúza. Diskusi pořádá časopis "Svět a divadlo" a přizváni na ni byli zástupci ministerstva kultury, ředitel Národního divadla v Praze Jiří Srstka, zástupci Divadelního ústavu a další hosté.

Diskuse se bude věnovat souladu či nesouladu pravidel uznávaných Evropskou unií s podobnými principy, které se týkají divadla v České republice. Diskutující se budou zabývat mj. i tím, zda se vláda při jednáních o vstupu do Evropské unie zabývá i kulturou, zda si vstup do Evropské unie vynutí transformaci současných příspěvkových organizací, a zda je v tomto duchu připravována i transformace pražských divadel. Otázky se také budou týkat českého systému financování divadel, jeho kompatibility s pravidly Evropské unie a možností zapojení se českých divadel do programů unie.

Zdroj: msn.atlas

Autor článku: redakce