30.09.2022 11:09

Performance o životě a díle Suzanne Renaudové míří do Švandova divadla. Představí se v ní Lucie Trmíková a Markéta Cukrová

Po poetickém představení Reynek / Slova a obrazy z Petrkova uvedl letos v červenci v premiéře divadelní spolek JEDL druhou petrkovskou performance pojmenovanou Suzanne Renaud. Ta se věnuje životu a dílu francouzské básnířky Suzanne Renaudové, která se ve dvacátých letech dvacátého století přestěhovala do rodného místa svého muže, básníka a grafika Bohuslava Reynka. Hlas jejím myšlenkám, dopisům a básním propůjčuje Lucie Trmíková, hudba, kterou měla ráda, zní v podání mezzosopranistky Markéty Cukrové a violoncellisty Adama Melíška. Suzanne Renaud se poprvé představí v Praze ve Studiu Švandova divadla ve středu 12. října.

Dílo Bohuslava Reynka fascinuje herečku Lucii Trmíkovou a režiséra Jana Nebeského po celý jejich společný život. „Asi před dvaceti lety, po zhlédnutí výstavy Reynkových grafik v Kutné Hoře, jsme se rozhodli navštívit jeho rodný dům, statek v Petrkově, kde se nám dostalo vřelého přijetí od jeho synů Daníka a Jiřího. Díky přátelskému vztahu, který jsme se syny navázali, jsme mohli při našich častých návštěvách vnímat ducha a atmosféru místa, které neodmyslitelně spoluutvářela i Reynkova osudová partnerka Suzanne Renaudová,“ prozrazuje Lucie Trmíková.

Suzanne Renaudová prožila na vysočinském venkově nelehký a umělecky nenaplněný život. Mnichovská dohoda a 2. světová válka znamenala pro básnířku život v exilu oproštěný od kontaktů s přáteli. „Suzanne byla talentovaná žena, která nemohla naplnit svoji touhu po tvorbě, ale dostala místo toho darem, že se ve svých čtyřiceti letech, kdy už ženy v její době byly odsouzené ke staropanenství, mohla stát matkou dvou synů,“ říká Trmíková.

Lucie Trmíková se ve svém scénáři nechala inspirovat knihou Suzanne Renaud: Petrkov 13 autorky Lucie Tučkové, která usilovně pečuje o odkaz Reynka a Renaudové, stará se o rekonstrukci jejich statku a jeho nové umístění na kulturní mapě. Performance je postavena na básních a soukromé korespondenci, kterou doprovází Suzannina oblíbená hudba v podání mimořádně všestranné mezzosopranistky Markéty Cukrové a violoncellisty Adama Melíška. S Markétou Cukrovou jsem se seznámila na oslavě narozenin našeho kamaráda a okamžitě jsme si padly do oka. V průběhu našich rozhovorů postupně vznikala myšlenka, že bychom chtěly udělat něco spolu ‒ propojit naše dva hlasy. Po Suzanne Renaud chystáme další spolupráci, říká Trmíková.

Petrkovská trilogie

Chátrající usedlost v Petrkově se stala v loňském roce památkou státu, který ho svěřil pod správu Památníku národního písemnictví. V místě vznikla výtvarná expozice a konají se tu hudební, literární i divadelní akce. Členové spolku JEDL se zapojili do obnovy sídla a vytvořili pro místo tři představení, tzv. Petrkovskou trilogii. Již loni tu poprvé odehráli Reynka / Slova a obrazy z Petrkova, jehož scénář z roku 2017, založený na básníkově poezii, se nově rozšířil o jeho korespondenci. V průběhu letošního léta se tu uskutečnila premiéra Suzanne Renaud a také performance Román Zajícův na motivy stejnojmenné novely z pera francouzského básníka Francise Jammesa, kterou skvostně přeložil Jiří Reynek.

https://jedl.squarespace.com/suzanne-renaud

Autor článku: Adéla Brabcová