17.12.2021 10:09

PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních a tanečních profesionálů na mezinárodním bienále současného umění GIF (Gent, Belgie)

GIF / Gent International Festival je nové bienále festivalu současného umění s mottem “The city is the platform. The platform is the city.” GIF klade akcent na propojení tradičního divadelního a veřejného prostoru. Organizátory festivalu jsou organizace CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K. a Vooiruit. Na základě otevřené výzvy budou na festival vysláni čeští účastníci.

Termín a místo: 12. 01. – 30. 01. 2022 / Gent (Belgie)

Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (letadlo/vlak), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 20.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní a taneční profesionálové (pořadatelé festivalů, režisér, choreograf, dramaturg, manažer, divadelní/taneční kritik, apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů

Uzávěrka: 7. 1. 2022

Web akce: https://gif.gent/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz

Autor článku: IDU