18.01.2022 16:16

PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních a tanečních profesionálů na veletrhu MASA (Abidjan, Pobřeží slonoviny)

Abidjan Market for Performing Arts se ve svém letošním ročníku zaměří na pouliční divadelní formy, tanec, hudbu a výtvarné umění. Akce je určena pro profesionály se zájmem o navázání spolupráce s africkým partnery (především frankofonní oblast).

Termín a místo: 5. - 12. 3. 2022 / Abidjan (Pobřeží slonoviny)
Minimální doba pobytu: 6 dnů
Forma podpory: příspěvek na dopravu (letadlo/vlak), ubytování, lokální dopravu a registraci (registrace je otevřená do 31.1., bude provedena ve spolupráci s OMS/PerformCzech)
Výše podpory: dle kalkulace skutečných nákladů ve spolupráci s OMS/PerformCzech
Kdo se může hlásit: divadelní a taneční profesionálové (pořadatelé festivalů, režisér, choreograf, dramaturg, manažer, divadelní/taneční kritik, apod.)
Limit: až 4 podpoření profesionálové

Uzávěrka: 28. 1. 2022

Web akce: https://www.en.masa.ci

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Martina Pecková Černá, E martina.peckova-cerna@idu.cz

Autor článku: IDU