01.04.2022 11:04

SPRING Performing Arts Festival (Utrecht, Nizozemí) – výzva pro divadelní a taneční profesionály

SPRING Performing Arts Festival je významným evropským mezinárodním festivalem scénického umění. Hlavním poselstvím festivalu SPRING je partnerství mezi umělci, které je v současné době potřeba více než kdy jindy. Festivalová dramaturgie v letošním roce reflektuje základní a aktuální otázku - co je Evropa, co je svět, dnes, když Ukrajina bojuje za to, aby se držela evropských hodnot.

Termín a místo: 12.5. – 21. 5. 2022 / Utrecht (Nizozemí)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní a taneční profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 22. 4. 2022
Program akce:https://springutrecht.nl/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář zde).

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, email: veronika.nadenickova@idu.cz

Autor článku: IDU