19.05.2022 20:35

PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních, tanečních a novocirkusových profesionálů z ČR na mezinárodním veletrhu CINARS (Kanada)

Mezinárodní veletrh a festival CINARS je nejvýznamnější taneční událostí v Severní Americe, na kterém se potkávají taneční, divadelní a hudební profesionálové, promotéři a umělečtí programátoři z celého světa, aby si zde mohli vyměnit své zkušenosti ze současné světové taneční scény, navázat nové kontakty či najít zahraniční partnery pro uskutečnění nových projektů. Součástí veletrhu je národní a mezinárodní showcase tvorby z oblasti scénických umění. CINARS je bienále, jehož smyslem je posílit vzájemnou informovanost o celosvětovém dění v divadle, tanci a hudbě. Jde rovněž o navázání či prohloubení osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podpora mobility umělců.

PerformCzech bude zajišťovat na veletrhu stánek ČR, podpoření účastníci budou přizváni ke spolupráci na jeho podobě a obsahu.

Termín a místo: 7. 11. – 12. 11. 2022 / Montreal (Kanada)
Minimální doba pobytu: 5 dnů (+ 2 dny mezinárodní doprava)
Forma podpory: mezinárodní doprava, ubytování a vízum (PerformCzech zajistí registrační poplatky a vstupenky pro vybrané účastníky)
Výše podpory: 28.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní, taneční a novocirkusoví profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 31. 7. 2022

Web akce

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář zde).

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E: veronika.nadenickova@idu.cz

Autor článku: IDU