07.10.2022 11:18

PerformCzech podpoří účast studentů a absolventů na workshopu v rámci festivalu TNB / Crossings (Rennes, Francie)

U příležitosti 6. ročníku multidisciplinárního festivalu Crossings, který pořádá Théâtre National de Bretagne, se pro zájemce z řad studentů a absolventů uměleckých oborů se zaměřením na scénická umění uskuteční mezinárodní workshop n°2. Program je výbornou příležitostí pro navázání mezinárodní spolupráce se studenty či začínajícími umělci a pro zájemce o multidisciplinární tvorbu zahrnující divadlo, tanec, hudbu a film. Součástí pobytu je návštěva festivalových představení.

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce. Podrobné informace o workshopu a festivalu najdete zde

Program:

  • taneční workshop vedený Latifou Laâbissi pro skupinu 10-12 osob pomocí kolektivně nastudované i improvizované metody tableaux vivantes (živých obrazů)
  • účast na 5 představeních (s anglickými titulky)
  • setkání s umělci festivalu pořádané dramatičkou a lektorkou Leilou Adham (hosté Arthur NayzycielRobyn Orlin, Victor de Oliveir)
  • projekce snímku Nos Théâtres včetně diskuze s režisérkou Julii Charrier

Termín a místo: 21. 11. - 26. 11. 2022 Rennes / Francie

Kdo se může hlásit: studenti a absolventi uměleckých oborů se zaměřením na scénická umění do 30 let

Uzávěrka přihlášek: 17. 10. 2022 (12:00)

Žádosti o podporu ze strany PerformCzech: do 1. 11. 2022 (23:59) na tomto odkaze

Přijetí žádosti:

Písemné žádosti v AJ nebo FJ včetně příloh jsou přijímány prostřednictvím online formuláře zde

Po absolvování festivalu jsou účastníci povinni písemně zhodnotit přínos akce v podobě závěrečné zprávy.

Podmínky účasti:

  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
  • povinná účast na celém programu (hodnocení třemi ECTS kredity)

Podpora ze strany PerformCzech/IDU: 24.000 Kč pro max. 5 účastníků z ČR. Podmínkou přidělení podpory je úspěšné přijetí žadatele ze strany francouzského pořadatele a následná žádost o podporu za účelem uzavření příkazní smlouvy k výplatě podpory.

Kontaktní osoba PerformCzech: Barbora Formánková, E: barbora.formankova@idu.cz

Kontakt pořadatel workkshopu: transmission@t-n-b.fr


https://www.performczech.cz/

Autor článku: převzato z: převzato z: https://www.performczech.cz/