06.03.2023 10:50

PerformCzech ProVisit Asie: Hong Kong a Macao – výzva

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů/profesionálek zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu. Cílem výjezdu na přelomu dubna a května 2023 je návštěva tanečního festivalu Freespace Dance Festival (Hong Kong) a multižánrového uměleckého festivalu Macao Arts Festival (Macao).

V rámci výjezdu bude možné shlédnout představení zařazená na program festivalů. Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu připravuje PerformCzech další networkingové aktivity s lokálními organizacemi (např. Tai Kwun, West Kowloon Cultural District, The Hong Kong Academy for Performing Arts, aj.).

Pro cestování do těchto destinací se doporučují očkování proti žloutence typu A, žloutence typu B a břišnímu tyfu!

Výjezd je první ze série cest PerformCzech ProVisits do různých regionů Asie - pro předběžný výhled na rok 2023 viz LINK.

Termín a místo: předběžná data: 27.4.-6.5.2023, Hong Kong a Macao
Finanční podpora: až 91.000 CZK (Dopravu, ubytování, stravu, očkování a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a případně vstupenky na akce.)
Kdo se hlásí: profesionálové/profesionálky z oblasti tance a fyzického divadla se zájmem o spolupráci s partnery z Hong Kongu a Macaa
Limit: až 2 podpoření/é profesionálové/profesionálky
Uzávěrka: 22. 3. 2023

Weby akcí:

https://www.westkowloon.hk/en/freespacedance2023#overview

http://www.icm.gov.mo/fam
Aktualizovaný program 33.ročníku Macao Arts Festival bude zveřejněný 15.3. na webu festivalu a na jeho Facebookovém profilu.

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce/jednotlivkyně nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce/jednotlivkyně a jeho/její schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
  • výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Vybraní/é účastníci/účastnice jsou povinni/y po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE
Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.
Kontaktní osoba: Antonín Brinda, antonin.brinda@idu.cz

Autor článku: převzato z: https://www.performczech.cz/