10.09.2021 14:25

PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů na mezinárodním divadelním festivalu SPIELART (Mnichov, Německo)

Mezinárodní divadelní festival SPIELART, založený v roce 1995 je významným evropským festivalem, který se soustředí na různé formy experimentálního divadla. Letos se na něm představí například soubory z Japonsko, Afriky a Severní a Jižní Ameriky.

Termín a místo: 22. 10. – 6. 11. 2021 / Mnichov (Německo)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (vlak nebo autobus), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 12.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 29. 9. 2021
Program akce: https://www.spielart.org

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Uznatelné náklady:

  • mezinárodní doprava (vlak/autobus)
  • ubytování
  • vstupenky

Neuznatelné náklady:

  • lokální doprava
  • diety

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE: PŘIHLÁŠKA

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Viktorie Schmoranzová, E: viktorie.schmoranzova@idu.cz

Autor článku: IDU