02.01.2006 00:00

Petr Zelenka osobností měsíce Divadelních novin

(Malé zprávy z Aura-Pontu)

Petr Zelenka se jako autor a režisér inscenace Teremin v Dejvickém divadle stal prosincovou osobností měsíce v letošním 21. čísle divadelního čtrnáctideníku. Redakce svou volbu zdůvodňuje takto: "Petr Zelenka dokázal ve své autorské inscenaci v Dejvickém divadle výrazně překročit hranice pouhé biografické hry. Na podkladě paradoxního životního příběhu Lva Sergejeviče Teremina, ruského vynálezce, hudebníka a spolupracovníka sovětské rozvědky, klade dejvická inscenace řadu zásadních otázek zabývajících se odpovědností k sobě a svému okolí, relativitou životního úspěchu a selhání stejně jako komplikovaností vztahu jednotlivce a nadosobních idejí. Petr Zelenka kromě toho znovu dokázal, že je v českém divadle výjimečný svou schopností psát a režírovat nejen efektně, ale i s nepodbízivým vtipem a lehkostí." Vesměs pozitivní až nadšené recenze inscenace přinesly všechny celostátní deníky.

Zdroj: Simona Šnajperková, Aura-Pont

Autor článku: redakce