08.02.2022 17:53

Platforma Terén uvede v Brně inscenaci Lidé chodí sem a tam režiséra Jiřího Austerlitze

V Brně, ve skladových prostorách bývalého Prioru, uvede platforma Terén ve dnech 17. a 18. února poprvé novou inscenaci Lidé chodí sem a tam režiséra Jiřího Austerlitze (dříve Adámka). Dílo vzniklo ve spolupráci platformy Terén a divadla Alfred ve dvoře, kde byla na konci října 2021 uvedena pražské premiéra.

Inscenace, v níž nezazní jediné slovo, ale přesto je nasycena poťouchlou komikou, objevováním absurdního, vychýleného a vykloubeného řádu světa, aniž by se snížila ke křečovité pantomimě nebo grotesce podceňující představivost diváka. Inscenace Lidé chodí sem a tam vypovídá o světě hudby, rytmu, naslouchání, vnímání drobných zvuků, a proto má na scéně koncertní křídlo. Ovšem to během celého představení nejspíš nevydá jediný tón. Svět funguje, drží dohromady, ale jeho švy a spoje se snaží trojice lehce ztracených aktérů plaše objevovat a dát jim význam, i když si není jista, zda je to ten správný. Tři muži se zde objevují ve světě, který od nich možná cosi čeká, ale třeba spíše čekají něco od něj. Možná je to dobré očekávání situace, která jim napoví, když se zdá, že vše má své místo a je k něčemu dobré a potřebné. Ale co když je to vše naprosto zbytečné? Dveře, panty, křídlo, zdi, kapesník? Existují samy o sobě, k něčemu jsou uzpůsobeny, ale vyvstává otázka, zda je to tak správné a nestačí se na ně jen dívat anebo - ještě lépe - jim naslouchat a věřit, že poodhalí pravidla a důvody svého fungování. V Lidé chodí sem a tam je vše existenciální a hloubavé jen proto, že je to směšné. Jinak by nám to nic nového neřeklo.

Více informací o díle najdete na webu Terénu. Dílo je bez jazykové bariéry a je vhodné i pro nečesky mluvící publikum.

Autor článku: Barbora Doležalová