28.03.2003 00:00

Pobytové tvůrčí stipendium v Bernu ve Švýcarsku

Jelení studia Praha - mezinárodní rezidenční program pro umělce Centra pro současné umění (Praha) a města Bern (Švýcarsko) - vypisují pobytové tvůrčí stipendium pro jednoho českého umělce v Bernu ve Švýcarsku. Stipendium vzniklo za výrazné podpory kulturní sekce Městského zastupitelstva Bernu, které v roce 2003 podpoří účast jednoho švýcarského umělce v mezinárodním rezidenčním programu Jelení studia při NCSU Praha a jeden čtyřměsíční stipendijní tvůrčí pobyt českého umělce v Bernu. Přihlásit se mohou umělci všech oborů výtvarného umění, performing arts a literatury. Stipendium v Bernu zahrnuje: pokrytí nákladů na ubytování v Bernu v termínu od srpna 2003 do ledna 2004 a grant na pokrytí všeobecných výdajů včetně cestovních nákladů (2 000 F/měsíc). Přihlášky je třeba odevzdat do 30. dubna 2003. Žádost musí obsahovat životopis, dokumentaci tvorby, návrh projektu pro pobyt v Bernu a zdůvodnění, proč se o pobyt žádá.

Informace: Centrum pro současné umění, Dana Recmanová, Jelení 9, 118 00 Praha 1, tel.: 224 373 178, 233 351 359, fax: 257 320 640, e-mail: dana.recmanova@fcca.cz, http://www.fcca.cz

Autor článku: redakce