05.05.2021 12:45

Podcast Suflér: Dějiny umělců, nikoliv umělkyň. Hlas žen v české kultuře

Pátý díl podcastu IDU se věnuje tématu postavení žen v české kultuře.

K reflexi postavení žen v české kultuře a faktu, že dějiny umění jsou spíše dějinami umělců, než umělkyň, vybízí nová publikace IDU Ženy v pohybu. Ta přibližuje životní a profesní příběh šestice žen, které se v druhé polovině minulého století zapsaly do dějin tanečního divadla. Prostřednictvím této knihy se IDU zapojuje do ediční řady Ministerstva kultury (O)hlasy žen v české kultuře, která si klade za cíl medializovat příběhy významných umělkyň a naplňovat tak programové dokumenty vlády zabývající se rovnými příležitostmi žen a mužů.

Vznik knihy Ženy v pohybu popisuje její editorka Lucie Čepcová. Metody mapování žité a zkoumané reality přibližuje spisovatelka, nakladatelka a literární dokumentaristka Barbora Baronová. Nad tím, co lze z výpovědí šestice umělkyň vyčíst, se ve své eseji zamýšlí novinářka a koučka Jana Bohutínská. Kontextový rámec, v němž vznikla ediční řada (O)hlasy žen v české kultuře, vysvětluje ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a garant vládní strategie pro rovnost žen a mužů Radan Šafařík. Jakou váhu má hlas žen v české kultuře dnes, přiblížíme v příštím dílu.

www.idu.cz

Autor článku: IDU