27.03.2001 00:00

Pódium Korona Budapešť hledá českého partnera

Na zastupitelský úřad ČR v Budapešti se obrátila maďarská divadelní společnost Pódium Korona s žádostí o pomoc v hledání českého partnera k mezinárodnímu projektu výměny divadelních představení v zemích Visegrádské skupiny. Společnost získala na projekt finanční příspěvek Mezinárodního visegrádského fondu ve výši 2000 EUR, který může být použit na tisk a elektronickou propagaci akce, pronájem sálu, cestovné, ubytování a stravování hostujícího souboru v druhé zemi. Původní partner z ČR od projektu dodatečně odstoupil. Získané prostředky umožňují realizaci dvou vystoupení obou divadel v tomto roce, z nichž první by se mělo uskutečnit v průběhu měsíce dubna a druhé v květnu. Společnost je připravena přijmout divadelní produkci nebo literární večer nepřesahující obsazení 5 - 6 osob a nevyžadující speciální kulisy nebo jiné vybavení, které není k dispozici. Po získání kontaktu zašle českému partneru nabídku svých programů, z nichž bude možné si vybrat.

Kontakt:Korona Pódium a Budai Vár Többnyelvü Színpada Kft., Vörösmarty tér 1., 1051 Budapest, Hungary, Tel./fax: 00361/3188517, 374175, privat: 0361/3372081, kontakt: pí. Iilla Mikes

Bližší informace též:Olga Plchová, sekretariát DÚ, Celetná 17, Tel.:231 59 66, fax: 24811452, e-mail: info@divadlo.cz

Autor článku: redakce