17.04.2020 09:27

Podpora evropských festivalů – výzva k vyplnění dotazníku

Evropská asociace festivalů (EFA) vyzývá organizátory festivalů v Evropě, aby vyplnili krátký dotazník mapující dopady krizových opatření a možné formáty podpory.

Cílem dotazníku je identifikovat dopady opatření zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19 s ohledem na specifičnost festivalů. Návrhy efektivních forem podpory budou předány představitelům Evropské unie a dalším partnerským institucím. Zveřejněné výsledky průzkumu budou anonymní, uzávěrka pro odeslání odpovědí je 30. dubna.

Průzkum lze vyplnit zde.

https://www.efa-aef.eu/en/home/

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz