30.12.2019 15:07

Podporujeme umění: Čtyři otevřené výzvy v Programu Kultura

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Institutem umění – Divadelním ústavem, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo v uplynulých dnech čtyři otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na:

1) Současné umění (do 16.3.2020)
2) Umělecká a kulturní kritika (do 16.3.2020)
3) Posilování zájmů oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (do 16.3.2020)
4) Revitalizace nemovitého a movitého kulturního dědictví (do 31.3.2020)

Informace o Programu Kultura a vyhlášených výzvách jsou k dispozici na www.fondyehp.cz/kultura.

Autor článku: IDU