30.06.2022 14:10

Pohybově-taneční workshop se Silvií Kudelovou v Brně

Spolek Fade in: a Rose Vás srdečně zve na dva workshopy se Silvií Kudelovou věnované pohybu a tanci.

Kdy?
1. termín: 22. a 23. 7. 2022
2. termín: 19. a 20. 8. 2022
(pátek 16.00–19.00, sobota 9.30–12.00, 14.00–17.00)
Na oba termíny se lze přihlásit zvlášť.

Kde?
V Brně v prostorách zóny nezávislého umění CO.LABS

Věnovat se budeme:

  • rozvíjení přirozeného pohybu a tanečních schopností
  • vnímání dechu a tělesných forem v pohybu – anatomickým a fyziologickým rysům těla a jejich symbolickým významům
  • tvořivým silám vyjadřujícím se skrze pohyb a formu
  • tanci vznikajícímu z přírodních obrazů a struktur
  • vědomému pohybu a vyjádření vnitřních obrazů skrze tanec
  • společnému tanci ve skupině, inspiraci tancem partnera a vzájemnému ovlivnění v pohybu
  •  vzájemné reflexi

Pohyb bude podpořen živě tvořenými zvuky (dřevěné nástroje, hlas, buben) podporujícími tanec účastníků.

Workshopy jsou otevřené všem, kteří mají chuť se rozvíjet v pohybu, tanci a imaginaci, a skrze tyto kvality komunikovat.

Cena?
1 600 Kč/workshop

Přihlásit se a rezervovat si místo je možné zasláním emailu na adresu: silvie.fadein@gmail.com a zaplacením zálohy ve výši 600 Kč na účet 2401893793/2010 (do poznámky napište Vaše jméno + Pohybově-taneční workshop 2022 + datum termínu).

Místo Vám rezervujeme, jakmile bude platba připsána na náš účet, pokud mezitím nedošlo k naplnění kapacity akce. Pokud by byla platba provedena příliš pozdě a kurz se mezitím zaplnil, kontaktujeme Vás a peníze Vám pošleme zpět v plné výši. Stejně tak Vás budeme kontaktovat a zašleme peníze zpět v případě nízkého počtu zájemců.

O lektorce

… Na své umělecké cestě, jež mi poskytla vhled do mnoha žánrů a přístupů k tvorbě, mě provází otázka: Jak může člověk ve své tvorbě projevit svou individualitu (osobní emoce, touhy, myšlenky) a zároveň skrze tvorbu nechat promlouvat nadosobní skutečnosti?

Na studiích herectví (hudebně-dramatického oboru) jsem se setkala se ztvárněním postavy, které se opírá o dramatický text. Setkala jsem se s poezií ukrytou ve slovech a jejich spojeních. Poezie slovního vyjádření byla ponejvíce projevována skrze hlas. Ten byl zušlechťován jak mluvními, tak pěveckými technikami. Vnímala jsem dílo, ať už hudební (píseň) nebo literární (báseň, drama), jako oddělené od člověka, který používá svého těla a hlasu, aby dílo vyjádřil.

Zrodila se ve mně touha se s dílem spojit. Nechat jej zakořenit ve svém těle a tělo jím nechat proměnit. Začala jsem studovat scénický dialog vznikající z přítomného okamžiku skrze klaunskou a komediální tvorbu. Díky vnímání jemnějších detailů v hlasovém a pohybovém vyjádření, jsem více a více pronikala k podstatě samotného pohybu a hlasu. Na nějakou dobu jsem opustila svět psané tvorby a její interpretace. Začala jsem zkoumat, co je to hlas, co je to pohyb. Věnovala jsem se vibracím, rezonanci, proudění a přítomnému okamžiku. Počínaje dechem, který je podstatou každého znění a který je nositelem neustálého tance proudícího v našem těle.

Pohyb a hlas jsem vnímala jako různé prostředky vyjadřující tutéž podstatu – proudění, projevující se rozličnou dynamikou, tvarem, barvou… Zpívané vokály jsem začala vidět jako pohyb v prostoru. Pohyb a tanec rozeznívaly prostor. Pohyb a hlas vytvářely gesta, zcela konkrétní, která obsahovala mé osobní pocity a emoce a zároveň byla tato gesta projevem tvůrčích sil, jež hnětou a modelují svět.

Skrze eurytmii nyní dále studuji tvůrčí gesta – hlásky a tóny, jež jsou projevem tvůrčích sil a jež jsou zviditelněny v pohybu a tanci…

Těsíme se na vás!

https://www.facebook.com/FadeinaRose

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/