17.12.2021 08:57

Divadlo Polárka: Start-up vol. 3 – otevřená výzva pro studenty divadelních škol

Divadlo Polárka vyhlašuje otevřenou výzvu pro studenty divadelních škol – hledáme kompletní inscenační tým pro jednu z inscenací v sezóně 2022/2023.

→ Termín odevzdání projektů: 15. dubna 2022
→ Termín realizace: prosinec 2022 a leden 2023

O Polárce
Divadlo Polárka je brněnské profesionální divadlo pro děti a mládež fungující od roku 1999. Má stálý soubor cca 12 herců, dvě scény (“velkou” kukátkovou a “malou” blackbox), ročně odehraje cca 300 představení pro diváky od nejmenších (vč. inscenací “theatre for very young” od 0 do 3 let) po středoškoláky a dospělé.
Tvoříme velmi různorodou škálu inscenací, hledáme nejrůznější prostředky a přístupy k divadlu - dětský divák by tak měl z Polárky vyjít „divadelně vzdělaný”, měl by mít možnost vybrat si, jaké divadlo ho baví a jaké bude navštěvovat jako dospělý.
Společným jmenovatelem je ale vždy hluboký respekt k dítěti jako divákovi, jako partnerovi, se kterým vedeme dialog o tématu. Nechceme diváka poučovat, mentorovat, ale umožnit mu prožít silný a působivý zážitek, nechat ho samotného přemýšlet a být mu v tom oporou a průvodcem.

O Start-upu
Cílem platformy Start-up je vytvořit v Polárce prostor pro začínající tvůrce za férových a důstojných podmínek. Z přihlášených projektů se podle svého vědomí a svědomí pokusíme vybrat ten nejlepší, nejpoctivější a nejslibnější. Poskytneme zázemí, produkci, rozpočet, herce, podporu. A dostaneme otisk vašeho talentu v Polárce.
V sezóně 2022/2023 vzniknou v Polárce celkem čtyři premiéry repertoárových inscenací pro různé věkové skupiny, přičemž inscenační tým jedné z nich (režie, dramaturgie, scénografie, hudba, popř. další) vzejde právě z výzvy Polárka Start-up. Umělecká rada divadla jej vybere na základě předložených projektů, popř. může ještě pozvat uchazeče ke konzultacím a dále na projektech spolupracovat. Jinak ale nečekejte žádnou formu “vzdělávání”: nehledáme stážisty, ale tvůrce inscenace v profesionálním divadle.

K dramaturgii:

 • Inscenace je určena pro Malou scénu Divadla Polárka, tj. blackbox o maximální kapacitě 60 míst
 • Cílovou skupinou jsou diváci od tří let, tj. předškolní děti. Tomu by měl odpovídat námět, forma zpracování nebo stopáž
 • V inscenacích pro předškolní děti na Malé scéně se snažíme klást důraz na nesamozřejmou práci s prostorem a s diváckou pozicí ve světě inscenace. Inscenace není primárně určená k zájezdům, může (a má) maximálně využívat potenciál prostoru, pro který je vytvořena. Pro bližší představu lze na našich stránkách najít řadu fotografií ze současných i minulých inscenací této “dramaturgické linky” (František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, Tamtadarova dobrodružství, Škola Malého stromu, Malá čarodějnice, Jak jsem plul ke Královně severu, Co šeptají stromy a další)
 • Námět a vyznění inscenace by mělo souviset s ústředním tématem sezóny 2022/23, které zní: Všech pět pohromadě. Souvislost s tématem nemusí být doslovná, prvoplánová; má sloužit jako inspirace, ať už přímočařeji nebo v metaforické rovině

Další omezení ve smyslu dramaturgie neexistují, tj. není určeno, zda se má jednat o autorskou inscenaci či zpracování předlohy, dramatizaci etc. - ovšem:

 • cíleně se v Polárce vyhýbáme inscenacím, které mají pouze “hezky převyprávět” příběh/pohádkua naopak hledáme divadelní zážitky, které žádná jiná umělecká forma nepředá
 • snažíme se netvořit inscenace vůči dětem podbízivé či naopak přehlíživě didaktickéa naopak hledáme divadelní jazyk, kterým s dítětem můžeme vést rovnocenný dialog o podstatných tématech a pomáhat mu tak orientovat se ve světě
 • snažíme se nepodceňovat dětského divákaa naopak v něm hledáme partnera, kritika i spolutvůrce
 • doporučujeme zohlednit současný repertoár Divadla Polárka

K praxi:

 • výzva se týká studentů a absolventů divadelních škol do dvou let od absolutoria (tzn. absolvující nejdříve v roce 2019/2020)
 • rozpočet pro vznik inscenace (tj. scéna, kostýmy, rekvizity a honoráře inscenačního týmu) je 170.000Kč
 • herecké obsazení by měli tvořit interní herci souboru Polárky - bude-li koncepčně nezbytné přibrat hostujícího umělce, je potřeba náklady s tím spojené zohlednit v rozpočtu
 • inscenace bude vznikat od prosince 2022 do ledna 2023; přesný termín začátku zkoušení a premiéry bude upřesněn po domluvě s autory vítězného projektu
 • obvyklý zkoušecí čas je odpoledne ve všední dny, v generálkovém týdnu pak celé dny

Náležitosti projektu:

 • návrh titulu, anotace a hereckého obsazení (ve smyslu počtu mužských a ženských rolí - na Malé scéně se obvykle pohybujeme mezi dvěma až pěti herci)
 • režijně-dramaturgická koncepce navrhované inscenace - v libovolném rozsahu a formě, nicméně taková, aby jasně představila záměry žánrové, tematické, obsahové i formální (prostě si z toho potřebujeme udělat obrázek o tom, co chcete)
  návrh scény a kostýmů v rozsahu k explikační poradě (tj. nepotřebujeme výkresy na milimetrovém papíře, ale potřebujeme tušit jak to má vypadat)
 • stručné profily členů inscenačního týmu, včetně portfolia dosavadních divadelních realizací (tj. potřebujeme o vás aspoň něco vědět)
  návrh rozpočtu inscenace (tj. náklady na scénu, kostýmy, rekvizity a honoráře insc. týmu, to vše max. 170.000 Kč)

Uzávěrka projektů je 15. 4. 2022 o půlnoci - odevzdat je možné v elektronické podobě na email dramaturg@divadlopolarka.cz nebo osobně v Divadle Polárka, Tučkova 34, Brno, 602 00

Důležité:

Jakékoliv konzultace, návštěvy divadla, jednotlivých představení, prohlídky prostoru atd. jsou nejen povoleny, ale i vítány - nepotřebujeme loterii o to, kdo se nejlépe trefí “do vkusu”, ale nejlepší možnou inscenaci pro Polárku. Základní informace najdete na webu Polárky - www.divadlopolarka.cz, dále pak viz kontakty níže.

Kontakty:

Natálie Pelcová, vedoucí divadla
pelcova@divadlopolarka.cz / 724 042 852

Jan Cimr, umělecký šéf
cimr@divadlopolarka.cz / 776 854 579

Karolina Ondrová, dramaturg
dramaturg@divadlopolarka.cz / 775 966 624

Jáchym Panáček, šéf techniky
technika@divadlopolarka.cz / 734 237 095

Autor článku: Natálie Pelcová