10.03.2022 10:29

Pomoc Tanečního centra Praha ukrajinským uprchlíkům

TANEČNÍ CENTRUM PRAHA, konzervatoř – gymnázium nabízí 2 x Ford Transit s řidiči, ubytovací kapacity (9 míst na internátě v Roztokách a ve spolupráci s partnery ubytování na usedlosti v Bylochově u Štětí v okrese Litoměřice. Dále: informační technologie a pedagogicko-psychologickou pomoc.

Kontakt: Antonín Schneider, a.schneider@seznam.cz

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/