17.03.2022 14:40

PONEC ve spolupráci s dalšími umělci nabízí zdarma volnočasový program do ubytovacích zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny

Ve spolupráci s dalšími divadly a profesionálními umělci nabízíme zdarma volnočasový program do ubytovacích zařízení, která poskytují zázemí válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

PONEC a jeho rezidenční umělci ve spolupráci s Divadlem NoDOstružina z.s. a Studiem Damúza nabízí:

  • Jednotlivé i dlouhodobé (podle zájmu) kreativní dílny s pozitivním vlivem na mentální zdraví. Dílny jsou určeny pro děti a rodiče, doplněné o živou hudbu a vedené zkušenými lektory a umělci působícími v oblastech contemporary dance, street dance, jógy, zumby, swing dance, nového cirkusu, atd.
  • Jazykově bezbariérová divadelní a taneční představení pro děti různých věkových skupin. Představení mohou být doplněna pohybovými, výtvarnými nebo loutkovými dílnami.
  • Zdarma také nabízíme služby fyzioterapeutů, zejména matkám těhotným anebo po porodu.

Veškerý program můžeme realizovat přímo v ubytovacích zařízeních. V případě zájmu můžeme nabídnout vlastní prostory na různých místech v Praze.

Z vlastní zkušenosti víme, že tanec a pohyb má silný a blahodárný vliv na psychické zdraví. Věříme, že můžeme alespoň malým dílem pomoci lidem na útěku před válkou na jejich dlouhé cestě vyrovnávání se s prožitými traumaty, i kdyby to bylo jen prostřednictvím společně stráveného volného času. Děkujeme všem umělcům a lektorům, kteří bez nároku na honorář věnují svůj čas nebo materiál této formě pomoci.

V případě zájmu o jakoukoli formu programu prosím dejte vědět na:
Natálie Preslová
tanecdoubytoven@gmail.cz
602 973 016

Autor článku: Převzato z: https://tanecpraha.cz/