19.11.2020 20:28

Ponrepo online | Laterna Magika – tak trochu jiná archivní akvizice

Video bude dostupné na Youtube do 29. 11. 2020

Cílem příspěvku je představit několik krátkometrážních filmových materiálů z let 1958 – 1967, které byly součástí představení Laterny magiky, označované za první multimediální divadlo na světě. Materiály jsou součástí akvizice, k níž v NFA došlo v roce 2010 a která obsahuje na 4500 krabic. Část materiálů už byla zpracována díky výzkumnému projektu Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění (2016 – 2019), ale v katalogizaci a archivaci se pokračuje i nadále. Samotná podstata Laterny magiky, kombinující živou hereckou akci s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostorách jeviště, klade při zpracování otázky, překračující postupy obvyklé archivářské praxe.

Večerem provází Tomáš Hála.

PONREPO ONLINE | Kinu se nic nevyrovná. Zážitek ze sdíleného sledování filmů v kině nelze v online prostředí ničím nahradit - jak emočně, tak prostorově a technicky. V Ponrepu dlouhodobě usilujeme o co nejadekvátnější a nejkvalitnější prezentaci filmového dědictví a současné audiovize. Ve zpřístupňování a smysluplné kurátorské práci ale chceme pokračovat i v těchto mimořádných časech, kdy je kino zavřené. Berte prosím v potaz, že výsledkem je prezentace děl ovlivněná jak naší vzájemnou fyzickou distancí a praktickým uspořádáním našich domácností, stejně tak i technickými limity přenosu (snížený datový tok streamu atd.). Doufáme, že si naše skromné PONREPO online užijete. Zůstaňme v kontaktu, opatrujme se a těšme se, až spolu zase usedneme do červených sedaček.

Autor článku: Jolana Danková