05.09.2008 00:00

Poselství Dadiho Pudumjee, nového prezidenta UNIMA

Vážení loutkáři, přátelé a milovníci loutkářství z celého světa,

jsem velmi poctěn, že k vám mohu promluvit jako jeden z prvních prezidentů UNIMA pocházejících z Asie.

20. kongres UNIMA v Perthu byl v historii naší organizace zvlášť významným, a to nejen proto, že to byl jeden z nemnoha kongresů, které se odehrály v oblasti Tichomoří, ale i proto, že stvrdil zásady, které UNIMA prosazovala posledních 80 let, tedy zásady otevřené a demokratické společnosti loutkářů a těch, kdo se o loutkové umění zajímají.

To, aby jedna organizace existovala 80 let a byla i nadále aktivní, aby si udržela podporu tisíců členů celé planety, kteří pro ni vykonávají dobrovolnou práci, je nepochybně úctyhodný výkon.

Všechny výkonné rady UNIMA se snažily ze všech sil posunout organizaci vpřed. My jsme jim neskonale vděční za to, že nám tolik usnadnili práci tím, že stanovili hlavní směry, kterými se máme ubírat a dál se zlepšovat.

Jménem svých kolegů bych chtěl poděkovat předcházejícímu prezidentovi Massimo Schusterovi a vždy aktivnímu generálnímu sekretáři Miguelovi Arrechovi za to, že nám předávají UNIMu tak hladce fungující a úspěšnou.

Žádná organizace si nemůže dovolit usnout na vavřínech a my, tedy 18 členů nové Výkonné rady, kterým jste vyjádřili svou důvěru, uděláme nepochybně všechno proto, abychom naši organizaci posunuli v mnoha směrech vpřed.

Jacquese Trudeaua, našeho nového generálního sekretáře původem z Kanady, a mne pojí vzájemné přátelství a pochopení, díky němuž bychom tohoto cíle mohli dosáhnout.

Od starší generace loutkářů se jistě máme mnoho co naučit, ale přesto nemůžeme říci, že bychom v našich zemích trpěli nedostatkem mladého talentu a nových myšlenek. Pokud jim dáme příležitost, budou to oni, kdo povedou loutkářský svět v příštích 80 letech.

I přesto, co jsem teď řekl, bude možná potřeba znovu se zamyslet nad tím, kde stojíme dnes. Nápadů máme mnoho, ale jsme skutečně schopni všechno, co hlásáme, dovést do praxe v naší organizaci, v našich zemích a našich společenstvích?

Dokážeme přijít s myšlenkami, které jsou praktické a dostatečně zralé na to, aby byly realizovány, spíš než s takovými, které zůstanou jen na papíře?

Dokážeme se přenést přes své osobní ideologie a své vlastní hranice a pokusit se dosáhnout cílů, které budou mít dopad na loutkářství a na lidstvo jako celek?

Podaří se nám navzdory různým diskriminacím, rasovým rozdílům a názorovým hranicím akceptovat i takové myšlenky, které, přestože jim tolik z nás pevně věří, jsou značně odlišné od našich vlastních?

Žádné společenství neexistuje v izolaci ani ve vakuu, zejména ne v dnešní době. Přesto je ale potřeba postupovat opatrně, abychom nezapomněli na jedinečnost našich kultur, díky nimž jsme tak hrdí na to, čím dnes jsme.

Tradiční… moderní… současné… to jsou ty nitky, které v loutkářském světě promlouvají společným jazykem tvoření, světem, v němž se krásné setkává s hlasem utiskovaného a kde je naše kouzelné divadlo naším vlastním zrcadlem skutečnosti a naším snem o lepším světě, v němž vládne porozumění.

Divadlo loutek je odrazem divadla celého lidstva a loutka v sobě obsahuje duši svého stvořitele. Pokusme se tedy o to, abychom jak v UNIMA, tak na celém světě podporovali otevřenost a toleranci, pomocí té formy umění, kterou máme tolik rádi.

Slovy jednoho čestného člena UNIMA:

„Umění života, jako všechna ostatní umění, je v pohybu, plyne a proměňuje se…

Je jako život sám, zahrnuje mnohé, nic neopomíjí.

Vyzývá nás, abychom mezi sebou sjednotili své zájmy.

K tomu potřebujeme, aby se setkávaly naše myšlenky, potřebujeme racionální přístup, ne pouze cit.

Jinými slovy, potřebujeme toleranci a respekt vůči těm, jejichž způsoby jsou jiné než naše.

Tam, kde se opustí rozum, vypukává násilí.

Saháme k nátlaku namísto k diskusi.

Pokud chceme obnovit a znovu zažít pravé umění života,

musíme se znovu přizpůsobit. Vláda rozumu může obnovit naši starou důvěru v lidstvo.“

Kamladevi Chattopadhyay 1903–1988, průkopník v zachovávání a podpoře lidových umění a řemesel, zejména loutkářství.

Se srdečným pozdravem a s přáním všeho dobrého,

Dadi D. Pudumjee, prezident UNIMA

27. května 2008

Autor článku: Loutkář