05.12.2019 14:10

Poslední letošní premiérou Činohry Národního divadla je Král Oidipús

Tragédie řeckého dramatika Sofokla zpracovává starou báji o krutém životním údělu muže, jenž nevědomky zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou, aby se tak naplnila strašná předpověď delfské věštírny. Příběh vladaře, jenž musí nastolit řád i za cenu sebezničení, uvede Činohra Národního divadla v režii Jana Friče v premiéře už 5. a 6. prosince 2019 na jevišti Národního divadla.

Sofoklovo dílo přežilo staletí, inspirovalo množství umělců a zásadně ovlivnilo kulturní dějiny. Čím může být Oidipův příběh inspirativní dnes? „Společnost na nás všechny klade obrovský tlak, že musíme být šťastní, dělat si čas na sebe a bránit zlým věcem, aby se nám děly. Je to konzumní způsob užívání si štěstí. Jenže možná tyto okamžiky k lidskému životu prostě neoddělitelně patří,“ odpovídá na otázku režisér inscenace Jan Frič. Na tomto základě vyvstávají otázky další: Je možné vymanit se ze spárů věštby a utéct před vlastním osudem? A jak poznat, kdy se patří odejít, ztratit se, zmizet? Král Oidipús upozorňuje na determinovanost lidského osudu a zároveň varuje, že soupeřit s daností je marný boj; jediné vysvobození z bludného kruhu je totiž hluboké poznání. V tom je hra stále aktuální. Jak tedy poznat sám sebe? Jak sám sobě nelhat?

V naší inscenaci se před diváky odehraje nejen původní mytický příběh, ale taky detektivka, jejíž zápletka spočívá v odhalení původu samotného detektiva – mocného krále Oidipa. Ačkoliv všichni v sále už tuší hroznou pravdu, musejí přihlížet tomu, kdy na ni přijde on sám. A jelikož Oidipův příběh je dobře znám, je královo tragické pátrání po vlastním osudu příležitostí znovu prožít očistný rituál poznání. Oidipús totiž začne se svým pátráním ve chvíli, kdy chce jako moudrý vladař pomoci svému lidu. V určitou chvíli začíná být zřejmé, že jediná cesta, která vede k očištění, je králova vlastní zkáza, protože v polis postavené na lži budou základy státu vždycky trochu shnilé.

V režii Jana Friče hrají Pavel Batěk, Jana Stryková, Igor Orozovič, David Prachař, Jana Preissová, Alena Štréblová, Taťjana Medvecká, Lucie Polišenská, Martina Preissová, Filip Kaňkovský, Petr Vančura, Mikuláš Čížek, Václav Marhold, Jiří Pěkný a další.

Premiéry 5. a 6. prosince 2019 v Národním divadle.

bit.ly/KRÁL_OIDIPÚS

www.narodni-divadlo.cz

Autor článku: Ilona Smejkalová, Národní divadlo