27.06.2021 12:13

Poznáme finalistov 21. ročníka súťaže DRÁMA

Zo 64 prihlásených textov vybrala päťčlenná porota do finálneho výberu celkom štyri texty. Ktorý z nich však vyhrá 21. ročník súťaže DRÁMA, to sa dozvieme počas festivalu Nová dráma/New Drama v polovici októbra 2021. 

Na DRÁMU 2020 budú jej organizátori spomínať ako na rekordný ročník – nielen z hľadiska počtu prihlásených dramatických textov zo Slovenskej a Českej republiky, ale aj vďaka nespornej kvalite, ktorú so sebou súťaž priniesla. Do súťaže sa prihlásilo 39 textov v slovenskom a 25 textov v českom jazyku. Môže za bohatú účasť aj súčasná pandemická situácia? „Je to rekordný počet prihlásených textov. Myslím si, že za týmto číslom stojí tradícia súťaže, ktorá v minulom roku zaznamenala už jubilejný 20. ročník. Navyše sa nám podarilo nadviazať nové divadelné partnerstvá, a tak sa k Slovenskému národnému divadlu a Divadlu Jána Palárika v Trnave pridalo aj Štátne divadlo Košice a Štúdio 12 – autori tak majú istotu, že sa ich dielo dostane na javisko, čo je kľúčovou motiváciou,“ vysvetľuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu a členka poroty.

O postupujúcich textoch 21. ročníka súťaže DRÁMA rozhodovala odborná porota v tomto zložení:

 • Lucia Mihálová (predsedníčka poroty a dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave),
 • Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu),
 • Marián Amsler (režisér a umelecký riaditeľ Divadla DPM),
 • Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla),
 • Anton Korenči (riaditeľ Činohry Štátneho divadla v Košiciach).

Do finále súťaže DRÁMA 2020 sa tak tento rok dostali títo autori a autorky (menovaní sú v abecednom poradí):

 • Marcel Hanáček – Domov!
 • Martina Havierová – Laura a jej (náš) svet
 • Ján Mikuš – Otočte kone!
 • Tereza Trusinová – Right to die

„Tento ročník DRÁMY ma prekvapil nielen rekordným množstvom prihlásených textov, ale najmä rozmanitosťou tém a ich spracovaní. Bolo skutočne náročné vybrať hry do finále súťaže, pretože každá z hier mala svoje plusy a mínusy v niečom inom. Nakoniec bola pre nás rozhodujúca invenčnosť – nie formálna, ale tematická a obsahová. No a musím povedať, že som bola milo prekvapená, ako bol tento ročník ovplyvnený pandémiou. Hoci sa v niektorých hrách objavovali jej motívy – strach z choroby, lockdown či zákaz vychádzania, boli spracované veľmi vkusne. Avšak oveľa väčšie množstvo hier ovplyvnila pandémia latentne.  V mnohých hrách sa objavovali motívy smrti, vraždy, samovraždy, duchov, sprirituality, posmrtného života. Na rozdiel od iných ročníkov, v ktorých bola smrť využívaná často ako detektívny prvok na výstavbu napätia, mala v tomto ročníku téma smrti priam meditačný charakter. Postavy v hrách bilancovali svoj život, snažili sa vysporiadať so vzťahmi vo svojom okolí aj sami so sebou a absolútne nepateticky pátrali po zmysle života. Práve tieto hry boli pre mňa dôkazom sily dramatickej výpovede o konkrétnej dobe. V neposlednom rade som potešená množstvom mladých talentovaných ľudí, ktorí prispeli do súťaže. S nastupujúcou generáciou dramatikov to vyzerá naozaj sľubne. Ale nechcem nič zakríknuť,“ hovorí dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová, ktorá bola zároveň predsedníčkou odbornej poroty 21. ročníka súťaže. Do úzkeho výberu sa dostalo desať textov, z ktorých porota vybrala štyri, ktoré postúpili do finále.

Okrem finančnej odmeny pre víťaza aj množstvo inscenačných cien

Autora/autorku víťazného textu čaká finančná odmena v hodnote 1 000 €, pričom okrem nej udeľujú vlastné inscenačné ceny aj organizátori a partner súťaže v takomto rozsahu:

 • Činohra Slovenského národného divadla udelí cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND.
 • Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream.
 • Štátne divadlo v Košiciach udelí Cenu Činohry ŠDKE, ktorá spočíva v naštudovaní nimi vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.
 • RTVS – Rádio DEVÍN udelí Cenu RTVS, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.
 • Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu udelí Cenu Štúdia 12, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.

Finálne výsledky sa autori a autorky dozvedia počas festivalu Nová dráma/New Drama v októbri 2021, keď prebehne okrem slávnostného vyhlásenia výsledkov aj Trojboj – scénické čítanie finálových textov. V rovnakom čase oznámia víťazov inscenačných cien aj organizátori a partner súťaže.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Eva Fačková