29.01.2001 00:00

Poznámky o politice

Sekce pro výzkum a rozvoj Odboru kulturní politiky a jednání rady Evropy vydala novou sérii publikací - Poznámky o politice:

K. Robinson: Culture Creativity and the Young: Developping Public Policy / Kulturní tvořivost a mladí: rozvoj veřejné politiky (1999)

E. Rellstab: Culture - a Way forward. Culture and Neighbourhoods: an Action-research Project in urban Europe / Kultura - cesta vpřed.

Kultura a sousedství: výzkumný projekt v urbánní Evropě F. Matarasso, C. Landry: Balancing Act: 21 Strategic Dilemnas in

Cultural Policy / Udržování rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice

Publikaci je možno objednat na adrese: Cultural Policies Research and Development Unit Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France, e-mail: decsrdu@coe.int

Autor článku: redakce