11.04.2023 09:52

Pozvánka na debatu Kreativitou proti nerovnosti

Kreativitou proti nerovnosti, 18. 4. , 13.00 - 15.30h, DOX

Debata vzniká na základě partnerství Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, Kreativního Česka pod správou Institutu umění – Divadelního ústavu a platformy uMĚNÍM. Zapojujeme stakeholdery kulturní a vzdělávací politiky a zástupce v regionech, a společně skládáme mapu potřeb a výzev, na které můžeme vhodně reagovat kreativitou ve vzdělávání. Rámec debat mj. určuje i Strategie 2030+, kde vybrané cíle umí efektivně naplňovat právě kreativní učení. Rozvoj regionů a hrozby odlivu mladých lidí z nich lze řešit silnější podporou kreativity. Ta je dovedností přesahující kulturní a kreativní sektor, nabízí benefity jednotlivcům, komunitám i širším celkům a tematicky napříč agendám veřejné správy.  Debata odborníků, úředníků a zástupců ministerstev naváže na loňskou akci Kreativní vzdělávání míří do Česka.

Moderuje: Saša Michailidis
Zahájení: Martin Baxa, ministr kultury
Registrační formulář ZDE.

Panel 1/

Umění a kultura je celistvou oblastí, zásadní pro všeobecný rozvoj žáků a je rovnocenná s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétně reaguje na aktuální výzvy českého školství jako je: kompetenční učení zaměřené na aktivní občanský, profesní a osobní život, rovné příležitosti, komplexní rozvoj žáků. Budeme diskutovat o pozici oblasti umění a kultura v rámcových vzdělávacích programech a o tom, jaké příležitosti lze v souvislosti s přijímáním nových koncepcí hledat či jaké bariéry zbývá pojmenovat. A jak v tom všem hledat rozvoj kompetencí nejen žáků, ale všech aktérů vzdělávání pomocí kultury a kreativních odvětví.

Hosté:

  • Michal Šašek / MKČR, náměstek ministra, MKČR
  • Jan Jiterský / MŠMT, předseda expertního panelu RVP, MŠMT
  • Roman Černík / pedagog, performer
  • Romana Bartůňková / pedagožka, metodička
  • Marek Bury, ředitel ZŠ Javorník

Panel 2/

Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing. Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení. Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností souvisí podpora kreativních metod učení? Jako příklad implementace zazní příklad z olomouckého kraje, který referuje mj. o významu podpory kreativního učení v Národním plánu obnovy, jehož další výzva bude brzy otevřena.

Hosté:

  • Jan Mušuta / MŠMT, vedoucí odboru regionální školství
  • Magdalena Málková / pedagožka, Global Teacher Prize 22
  • Honza Žůrek / radní pro kulturu Olomouckého kraje
  • David Tišer / ředitel AraArt, umělec, pedagog

 

Autor článku: IDU