30.04.2019 09:58

Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2019

Rádi bychom vás touto cestou srdečně pozvali na letošní Divadelní Piknik Volyně. V jeho programu se objeví minimálně 22 inscenací v hlavním programu i pestrý doprovodný program. Vybírat můžete i z nabídky seminářů.

Semináře

Semináře na Divadelním Pikniku Volyně jsme pro Vás připravili dvojího druhu. Jednak semináře pro individuální zájemce, ale také semináře pro celé amatérské divadelní soubory, které mají zájem se zdokonalit v konkrétní disciplíně nebo se připravit na zkoušení konkrétní inscenace. Součástí nabídky je i dětský seminář a dětský celotýdenní tábor, který rodičům umožní plně využít všech možností festivalu, města a okolí. Konkrétní nabídku naleznete zde http://www.nipos-mk.cz/?…

Program a vstupenky

Program Divadelního Pikniku Volyně zveřejníme 1. 5. 2019 a zároveň spustíme i předprodej vstupenek. Do té doby si v rámci objednávky pobytu můžete objednat permanentní vstupenku na (minimálně) 22 představení hlavního programu za 1.000 Kč (tím ušetříte minimálně 540 Kč). S permanentní vstupenkou navíc získáte slevu 25 % na placenou část doprovodného programu.

Ubytování

Dále jsme pro Vás připravili poměrně rozmanitou nabídku ubytování. I to si již nyní můžete objednávat.

 • Spaní ve vlastním spacím pytli se zázemím pro hygienu
  50 Kč za osobou a noc
 • Internát s vlastním sociálním zařízením
  230 Kč za osobu a noc
 • Penzion
  450 – 500 Kč za osobu a noc
  (levnější ubytování získají dříve přihlášení, o ceně Vás budeme po vyplnění objednávky informovat)
 • Hotel
  550–690 Kč za osobu a noc
  (levnější ubytování získají dříve přihlášení, o ceně Vás budeme po vyplnění objednávky informovat)

Stravování

Pokud preferujete pravidelné stravování za rozumnou cenu, můžete využít nabídky místní restarace Na Nové. Ta nabízí snídaně (60 Kč), obědy (80 Kč) a večeře (80 Kč). Na výběr budete mít vždy ze dvou jídel, jedno z nich bude vegetariánské.

Objednávka pobytu zde >>>

Informace

Budete-li mít jakékoli dotazy, bez váhání se prosím obraťte na Simona Bezouškovou, tel.: 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos.czwww.nipos.czwww.divadelnipiknik.cz

SEMINÁŘE PRO CELÉ DIVADELNÍ SOUBORY, INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE, DOSPĚLÉ I DĚTI

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ
28. června – 6. července 2019, Volyně

Přinášíme vám nabídku seminářů na letošním Divadelním Pikniku Volyně. V nabídce můžete volit mezi osmidenními semináři pro individuální zájemce nebo celé divadelní soubory šité přímo na míru dle vašich požadavků a potřeb a zvolit si i dobu jejich trvání.

SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín, jako jsou herectví, jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.

Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny (3–4 dny) podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.

Seminář bude probíhat v dopoledních hodinách ve 4hodinových blocích. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek je 1.000 Kč za jeden 4hodinový blok. Podrobnější podmínky účasti naleznete níže.

SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE

HUDBA V INSCENACI
TOMÁŠ ALFERI

Vhodné pro herce, režiséry a další umělecké profese
V hudební dílně se zaměříme na proces vzniku a vlastní tvorbu hudební složky inscenace. Může jít jak o scénickou hudbu, tak i o písně. Společně vybereme látku, ke které hudba vznikne, vymyslíme způsob uchopení a následně přejdeme k vlastní tvorbě a realizaci. Výsledek je nepředvídatelný, odvine se od hudební zdatnosti účastníků dílny, jejich otevřenosti a chuti vrhnout se do tvorby, nebát se improvizovat, vymýšlet, blbnout atd. Může vzniknout scénické “mikrooratorium”, pásmo písní, jevištní melodram nebo jakési univerzální výrazové hudební pásmo.

Tomáš Alferi je hudební skladatel, umělecký šéf a režisér Divadla Rozmanitostí Most. Složil hudbu k mnoha inscenacím například Divadla v Dlouhé, Divadla Minor, Jihočeského divadla České Budějovice nebo Divadla F. X. Šaldy Liberec.

HEREC – REŽISÉR / TEXT – PROSTOR
ŠTĚPÁN PÁCL

Vhodné pro herce a režiséry
Na základě práce s dramatickým textem se seminář zaměří na principy spolupráce režiséra a herce, na režijní a herecké vytváření dramatického prostoru a času a dramatické figury. V rámci praktických hereckých a pohybových cvičení půjde také o zkoumání tvůrčího procesu při vzniku inscenace jako takového. Seminář je připraven pro nové zájemce i jako pokračování loňských a předloňských hereckých workshopů Š. Pácla.

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a nyní vyučuje režii a herectví na pražské DAMU.

JEVIŠTNÍ ŘEČ
EVA SPOUSTOVÁ

Vhodné pro herce, režiséry i mimoumělecké profese
Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog. Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky. Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti. Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

DĚTSKÝ SEMINÁŘ
Seminář je určen dětem ve věku od 5 do 12 let. Jeho smyslem je umožnit rodičům návštěvu seminářů a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 30 minut dříve a skončí o 4 hodiny později než semináře pro jejich rodiče (8.30–17.00).

DĚTSKÝ TÁBOR Dětský tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 12 let. Po domluvě lze přijmout i dítě ve věku 6 let. Během tábora děti zažijí mnoho dobrodružství, zábavy, her, výletů, koupání na místní prvorepublikové plovárně a dalších nezapomenutelných zážitků. Tábor odstartuje v pátek 28. 6. 2019 v 18 hod. a potrvá až do neděle 7. 7. 2019 do 10 hod. Děti budou spát ve vlastních spacích pytlích na připravených matracích.

PODMÍNKY ÚČASTI

HARMONOGRAM
Prezence proběhne v pátek 28. 6. 2019 od 16 hod pro všechny semináře včetně dětského tábora. Individuální i souborové semináře budou probíhat od soboty 29. 6. 2019 do soboty 6. 7. 2019 vždy od 9.00 do 13.00. U soubo­rových seminářů je možné domluvit zkrácené termíny. Dětský seminář se bude konat od soboty 29. 6. 2019 do soboty 6. 7. 2019 vždy od 8.30 do 17.00. Dětský tábor pak od pátku 28. 6. 2019 od 18.00 do neděle 7. 7. 2019 do 10.00.

VĚK
Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. U souborových seminářů je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba. Dětský seminář je možné navštěvovat od 5 let do 12 let, dětský tábor od 7 do 12 let. Výjimky je možné konzultovat.

CENA SEMINÁŘE
Individuální seminář – 1.200 Kč na osobu (1.050 Kč v případě platby do 15. 5. 2019). Souborový seminář pro 1–10 osob – 1.000 za 1 den, dále 100 za každou další osobu na den (10 % sleva z celkové částky v případě platby do 15. 5. 2019). Dětský seminář včetně stravy (2 x svačina, 1 x oběd a pitný režim) a vstupenek na produkce pro děti v rámci festivalu – 2.000 Kč (1.800 Kč v případě platby do 15. 5. 2019). Dětský tábor včetně stravy 5 x denně, pitného režimu a vstupného na produkce pro děti v rámci festivalu – 2.950 Kč (2.800 Kč v případě platby do 15. 5. 2019).

PLATBA
Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Divadelního Pikniku Volyně nejpozději do 15. června 2019. Při platbě do 15. května 2019 získáte výše uvedenou slevu na všechny typy seminářů včetně dětského tábora. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.

VSTUPENKY
Spolu se seminářem si můžete zakoupit permanentku na hlavní program obsahující minimálně 22 inscenací za 1.000 Kč. Doprovodný program bude z části zdarma a z části placený. Na vstupenky doprovodného programu bude mít držitel permanentky slevu 25 %. Od 1. 5. 2019 bude možné si nawww.divadelnipiknik.cz zakoupit jednotlivé vstupenky za 70 Kč. Při zakoupení permanentky tak ušetříte minimálně 540 Kč.

UBYTOVÁNÍ
V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování. Na výběr je ubytování ve vlastním spacím pytli (50 Kč za noc), na internátu (230 Kč za noc), v penzionu (450 – 550 Kč za noc), nebo hotelu (550 – 690 Kč na noc).

STRAVOVÁNÍ
Na dny 29.6. – 6. 7. 2019 si můžete objednat stravu. Vybrat si můžete snídaně (60 Kč), obědy (80 Kč) a večeře (80 Kč). Na výběr bude ze dvou jídel, jedno bude vždy vegetariánské.

INFORMACE
Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bezouškovou na tel.: 775 508 654 nebo e-mail: bezouskova@nipos.cz

PŘIHLÁŠKA Souborové semináře zde >>> Semináře pro individuální zájemce zde >>> Dětský seminář zde >>> Dětský tábor zde >>>

Autor článku: Převzato z: http://www.amaterskascena.cz/