09.11.2021 11:54

Pozvánka na konferenci: Role současného tance v regionálním rozvoji

Profesní organizace sdružující nezávislé profesionály v tanečním oboru Vize tance z.s. pořádá 24. listopadu 2021 oborovou konferenci s názvem „Role současného tance v regionálním rozvoji.“ Cílem konference je definovat sociální, kulturní, marketingové, estetické a ekonomické dopady současného tance a pohybového umění na regionální rozvoj. Mezi řečníky na konferenci vystoupí experti ze zahraničí, zástupci veřejné správy, politických stran, podnikatelského sektoru i umělci. Akce je pro registrované účastníky zdarma a uskuteční se v Centru současného umění DOX v Praze.

Na konferenci jako hosté vystoupí jak zástupci tanečníků, tak představitelé politických stran, veřejné správy, kulturních center a podnikatelů. Zahraniční experti představí přístupy a příklady dobré praxe z jiných zemí. „Benoit Milord je kanadský odborník na rozvoj kulturních a kreativních odvětví, má mnohaletou zkušenost v pořádání kulturních akcí světového významu včetně tanečních festivalů.
S příklady dobré praxe z Norska účastníky konference seznámí Kyrre Dahl, vedoucí odboru kultury a umění z regionu Innerlandet Fykes“
představuje zahraniční hosty konference strategická konzultantka Vize tance Blanka Marková. Na konferenci dále vystoupí například kulturní koordinátorka statutárního města Ostravy Daniela Zarodňanská, zastupitelka města Opavy Hana Brňáková, ředitel kulturního centra DEPO2015 v Plzni Jiří Suchánek a další. Odpolední část konference bude rozdělena na 2 panely, první se bude věnovat marketingu tance v regionech pod vedením kulturní manažerky a vedoucí rezidenčního domu Rezi.dance Markéty Málkové a druhý panel bude zaměřen na transfer know-how v oblasti vícezdrojového financování, prezentovány budou programy Interreg CENTRAL EUROPE nebo Kreativní Evropa.  

Konference se uskuteční ve středu 24. listopadu 2021 v Centru současného umění DOX v Praze.

Registrace je možná pod tímto odkazem. Kompletní program naleznete na facebookové události akce. Konference nebude streamována, nicméně bude z ní pořízen záznam, který bude následně dostupný na webových stránkách Vize tance.

Vize tance děkuje svým partnerům, bez kterých by realizace nebyla možná. Konference je realizována díky podpoře Norských fondů, Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.

Autor článku: Barbora Laierová