29.10.2018 11:35

Pozvánka na konferenci Střed zájmu: umění a škola

Cílem konference Střed zájmu: UMĚNÍ A ŠKOLA je zmapovat a představit dosavadní výsledky působení tvořivých uměleckých projektů na školách, sdílet dobrou praxi a definovat potřeby a cíle k dalšímu rozvoji spolupráce škol s umělci a pedagogy. Koná se v úterý 13. 11. 2018 v Divadle Ponec a na MŠMT v Praze. 

Spolupráce uměleckých organizací a základních škol má evidentní pozitivní výsledky a dopady na jednotlivé žáky i třídní kolektivy. Aby tato spolupráce mohla pokračovat a dále se zkvalitňovat, je třeba zlepšit její podmínky. Umění, jeho techniky a metody, přinášejí komplexní benefity, které se odrážejí jak ve sféře učení, tak ve zdravém fyzickém a emočním zrání dětí a mládeže, v atmosféře tvorby a spolupráce a vyladění přátelských vztahů v kolektivu tříd. V neposlední řadě umělecké projekty obrozují energii a motivaci pedagogů, vracejí radost a pocit smyslu v jejich práci.

Jak zajistit stabilitu spolupráce škol a umělců a jak přejít od pilotních projektů k permanentní koncepční práci, která pomůže připravit žáky na výzvy budoucnosti? Na tyto otázky chce konference najít odpověď.

Program - Divadlo Ponec

 • 9.00 - 12.30 Fokus: Tanec
  Dopolední blok se zaměří na praxi. Ukáže, jak tanec dokáže obohatit školní vyučování, představí výsledky působení tanečních pedagogů na základních školách v rámci běžného vyučování či v rámci školních projektů
  Vystoupí pedagogové základních škol, umělci a umělkyně, zástupci projektu Tanec školám (Tanec Praha) a Škola tančí (Se.S.TA).

Program - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • 14.00 - 17.30 Jak a proč (se) tvořivě učit?
  Odpolední část Středu zájmu se zaměří na pozitivní dopady uměleckých postupů ve vzdělávání, představí příklady dobré praxe a zamyslí se nad udržitelností těchto aktivit. Vedle hlavních spíkrů se vystoupí zástupci vznikající platformy, která sdružuje umělecké subjekty kontinuálně spolupracující se základními a středními školami.
  V závěrečné panelové diskusi zasednou zástupci ministerstev kultury a školství, ředitelé škol a odborné veřejnosti.
  Moderuje: David Tišer a Yvona Kreuzmannová
  Místo konání: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1

Aktuální informace najdete také ve facebookové události Střed zájmu: Umění a škola.

Více informací o formátu Střed zájmu si přečtěte zde.

Autor článku: Převzato z: www.idu.cz