19.09.2019 10:40

Pozvánka na křest knihy Choreografický moment v současném umění 

Křest knihy Viktora Čecha Choreografický moment v současném umění 
27. 9. 2019 od 18 h, Knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 18, Praha 1

Kniha Choreografický moment, kterou pokřtíme v Knihkupectví ArtMap za účasti autora, se zabývá tématem výskytu choreografických mechanismů i samotného tance na poli současného vizuálního umění v posledních desetiletích. Je výsledkem několikaletého výzkumu autora v této oblasti, který byl spojen jak s publikací řady textů, tak rovněž s realizací výstavních projektů. Tyto mezioborové přesahy jsou v tvorbě řady současných umělců často spojené i s reflexí analogických momentů v minulosti, především v avantgardních hnutích 20. století, současně jsou však příznačné pro aktuální vývoj v oblasti akčního umění, v němž se staly důležitými momenty otázky strukturovaného systému pohybu, inscenování i apropriace tanečních forem jako výrazového prostředku. Texty v této knize se zaměřují i na širší umělecko-historický kontext, s nímž je tento jev úzce provázán – především právě na předchozí vývoj v umění 20. století, současně však také otázky spojené úzce s teorií tance a choreografie i jejich historického vývoje. Ústředním bodem, kolem kterého se točí v této knize rozebíraná problematika je tedy otázka choreografie – v jejím původním slova smyslu – „psaní pohybu“ a jak se tento mechanismus projevuje v aktuální umělecké situaci.

Kniha je výstupem v rámci doktorského studijního oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Viktor Čech (* 1980 v Táboře) působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Artalk.cz, Art & Antiques, Flash Art, A2 aj.) se ve svých kurátorských projektech věnuje otázkám tělesnosti, performativity a choreografických struktur. Touto tematikou se rovněž zabývá z pohledu historika umění v umění 20. století. S tím pak souvisí i jeho kritický a teoretický přesah do oblasti současného tance a experimentálního divadla. (Artlist.cz)

Autor článku: Převzato z: https://bookstore.artmap.cz/