19.09.2019 10:40

Pozvánka na křest knihy Choreografický moment v současném umění 

Křest knihy Viktora Čecha Choreografický moment v současném umění 
27. 9. 2019 od 18 h, Knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 18, Praha 1

Kniha Choreografický moment, kterou pokřtíme v Knihkupectví ArtMap za účasti autora, se zabývá tématem výskytu choreografických mechanismů i samotného tance na poli současného vizuálního umění v posledních desetiletích. Je výsledkem několikaletého výzkumu autora v této oblasti, který byl spojen jak s publikací řady textů, tak rovněž s realizací výstavních projektů. Tyto mezioborové přesahy jsou v tvorbě řady současných umělců často spojené i s reflexí analogických momentů v minulosti, především v avantgardních hnutích 20. století, současně jsou však příznačné pro aktuální vývoj v oblasti akčního umění, v němž se staly důležitými momenty otázky strukturovaného systému pohybu, inscenování i apropriace tanečních forem jako výrazového prostředku. Texty v této knize se zaměřují i na širší umělecko-historický kontext, s nímž je tento jev úzce provázán – především právě na předchozí vývoj v umění 20. století, současně však také otázky spojené úzce s teorií tance a choreografie i jejich historického vývoje. Ústředním bodem, kolem kterého se točí v této knize rozebíraná problematika je tedy otázka choreografie – v jejím původním slova smyslu – „psaní pohybu“ a jak se tento mechanismus projevuje v aktuální umělecké situaci.

Kniha je výstupem v rámci doktorského studijního oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Viktor Čech (* 1980 v Táboře) působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Artalk.cz, Art & Antiques, Flash Art, A2 aj.) se ve svých kurátorských projektech věnuje otázkám tělesnosti, performativity a choreografických struktur. Touto tematikou se rovněž zabývá z pohledu historika umění v umění 20. století. S tím pak souvisí i jeho kritický a teoretický přesah do oblasti současného tance a experimentálního divadla. (Artlist.cz)

Autor článku: Převzato z: https://bookstore.artmap.cz/

Pozvánka na křest knihy Choreografický moment v současném umění 

Zprávy

03.04.2020

Herecká asociace: Reakce na „Program 25“ – podpora OSVČ

Herecká asociace, profesní a odborová organizace, pečlivě sleduje kroky Vlády ČR, které mají vést k podpoře naší společnosti v rámci dnešní „virové krize“. Jsme rádi, že jsme z úst ministryně financí slyšeli, že se podpora bude týkat všech OSVČ – tedy i tzv. „svobodných povolání“ – jako jsou umělci, zpěváci, tanečníci, herci, grafici, architekti atp. Některé z těchto profesí naše organizace zastupuje. V současné době jsme však zklamaní z podmínek, které musí splnit tzv. OSVČ, aby se účastnil „Programu 25“.

03.04.2020

Městská divadla pražská: Když potlesk a zpěv nestačí. Poděkování první linii

Městská divadla pražská spouštějí unikátní akci. Od prvního dubna mohou lidé na webových stránkách MDP vyjádřit podporu a poděkování zdravotníkům a příslušníkům integrovaného záchranného systému zakoupením dárkového poukazu na představení.

02.04.2020

Národní divadlo v čase koronakarantény

V souladu s vládními opatřeními v nouzovém stavu Národní divadlo do odvolání nehraje na žádné ze svých scén. Umělečtí pracovníci Národního divadla se věnují tzv. domácí přípravě – herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci plní své úkoly v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov.