28.04.2021 13:07

Pozvánka na online konferenci Redefining Theatre (Freie Universität Berlin)

Freie Universität Berlin pořádá online konferenci „Redefining Theatre: Theatre and Society in Transition“, která se uskuteční na konci května 2021. Tématem je podoba divadla v čase společenských změn. Jak obecně, tak také se zaměřením na proměny ve střední a východní Evropě po roce 1989.

Konference se koná v rámci výzkumného projektu Redefining the Agency: Post-1989 Crisis of the Czech and Former East German Theatre (zkráceně Theatre ReDefined).

Registrace na akci prostřednictvím e-mailu: register.for.redefining.theatre@gmail.com

Více informací zde.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz