13.12.2021 14:03

Pozvánka na online přednášku – Ornamenty masy: Vizualita masových tělovýchovných performancí a jejich reprezentace ve veřejném prostoru od 60. let 19. století do roku 1989

Anna Hejmová
Ornamenty masy: Vizualita masových tělovýchovných performancí a jejich reprezentace ve veřejném prostoru od 60. let 19. století do roku 1989

15. prosince 2021 v 16:00

Odkaz na přednášku ZDE

Autor rozsáhlé eseje Masa a moc Elias Canetti uvádí, že „vše probíhá za předpokladu, že je viděno.” Tématem přednášky jsou obrazy lidského těla v pohybu, jenž je definován konkrétním prostorem. Záměrem přednášky je představit motivy, které se v masových tělovýchovných slavnostech a jejich reprezentaci ve veřejném prostoru města replikují a pokusit se přiblížit, jak tyto kulturní performance (sokolské slety, dělnické olympiády a celostátní spartakiády) adaptovala příslušná epocha, jakou jim dala podobu a jakou vizuální stopu zanechala v naší paměti.

Mgr. Anna Hejmová, Ph.D. vystudovala sociálně-politickou publicistiku na Vyšší odborné škole publicistiky, Katedru divadelní vědy na FFUK a Katedru teorie a dějin umění na UMPRUM. Zabývá se vizualitou masových performancí a historií divadelní fotografie. Pracuje v Oddělení sbírek a archivu Institutu umění – Divadelního a na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM. Spolupracuje s Katedrou teorie a kritiky DAMU.

Autor článku: Převzato z: https://divadlo.phil.muni.cz/