02.05.2023 13:09

Pozvánka na přednášku: Číst a hrát Havla 

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU Brno  si vás dovolují pozvat na přednášku : Barbora Grečnerová: Číst a hrát Havla 

10. května 2023 |17.00 h | Brno
Gorkého 7, budova FF MU, vstup volný 
nebo online: tinyurl.com/y3j34t5w
Meeting ID: 964 7661 7718
Passcode: 075697  

Václav Havel patří mezi klíčové osobnosti našich dějin, jeho historický a politický odkaz si opakovaně připomínáme každý listopad i v době nejrůznějších krizí. Rádi a často ho citujeme, ale jen minimálně ho opravdu čteme. Ani na většině středních škol nepatří jako autor do kánonu maturitních děl.  

Proč číst Václav Havla? Co v jeho dílech může najít mladá nastupující generace a jak jim přiblížit dílo autora, jehož knihy a dramata bývají označovány složité a náročné? Přednáška přinese zamyšlení nad literárním odkazem Václava Havla a ukázky toho, jak se Knihovna Václava Havla snaží díla našeho prvního polistopadového prezidenta zprostředkovávat žákům, studentům, ale i nastupujícím generacím filmových a divadelních tvůrců. 

Barbora Grečnerová (1979) vystudovala český jazyk a literaturu a norštinu na FF UK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny a publikuje recenze o současné skandinávské literatuře. Pracovala jako projektový manažer vzdělávacích projektů Evropské komise a Norských fondů podporujících mezinárodní spolupráci škol a zapojování technologií do výuky. V Knihovně Václava Havla má na starosti vzdělávací projekty. 

Fb událost 

Teatrologická společnost
Kabinet pro studium českého divadla
Katedra divadelních studií MU

Autor článku: IDU