02.12.2019 12:36

Pozvánka na přednášku Divadelní ředitel F. A. Šubert: vizionář, nebo zpátečník?

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Otto Drexlera: Divadelní ředitel F. A. Šubert: vizionář, nebo zpátečník?

úterý 17. prosince od 17:00, malý sál IDU

Dramatik, novinář, spisovatel a kulturní manažer František Adolf Šubert (1849–1915) zaujímal na přelomu 19. a 20. století čelné postavení v prostředí české společnosti a v letech 1883–1900 byl ředitelem Národního divadla v Praze. Koncept přednášky vychází z předpokladu subjektivity a diskursivity historického narativu a podrobuje kritické recepci starší historiografické a teatrologické práce, které nahlížely osobnost F. A. Šuberta z úzce a apriorně vymezeného nacionálního, ideologického, mravního či oborového pohledu. Skrze sociologické pojmy Pierra Bourdieu (pole, kapitál, habitus) reflektuje konfliktnost a vzpomínkovou rozporuplnost divadelního ředitele v kontextu emancipace a vzrůstající diferenciace české společnosti.

Otto Drexler vystudoval obor historie na FF UK. Téma ředitelského působení F. A. Šuberta již prezentoval na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie a dále jej rozpracoval ve své bakalářské práci. Ve své diplomové práci na FSV UK se zabývá diskursivní analýzou české divadelní kritiky v letech 1945–1948. Od ledna 2019 pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla, IDU.

Pozvánka na přednášku Divadelní ředitel F. A. Šubert: vizionář, nebo zpátečník?

Zprávy

11.12.2019

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus oslaví 10. narozeniny

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus si v únoru příštího roku připomene deset let od založení. Průkopnická organizace veřejných cirkusových kurzů pro děti a dospělé vybudovala největší youth centrum v České republice, rozvinula obor social cirkusu, který využívá techniky nového cirkusu pro rozvoj osobnosti účastníků po všech stránkách a zlepšuje jejich sociální dovednosti, založila mezinárodní festival nového cirkusu Cirkopolis a podporuje nově vznikající novocirkusové projekty.

10.12.2019

Ve Státní opeře pokračuje kolaudace, předána bude 15. prosince

V opravované historické budově Státní opery dnes začali instalovat nová křesla, současně pokračuje kolaudace budovy. Oficiální předání stavby Národnímu divadlu by se mělo uskutečnit 15. prosince. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem navýšení byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky.

05.12.2019

Východočeské divadlo Pardubice slaví 110. výročí svého otevření

Východočeské divadlo si 11. prosince připomene 110. výročí otevření nádherné secesní budovy Městského divadla v srdci Pardubic. Toto významné jubileum oslaví současní zaměstnanci divadla se svými bývalými kolegy i zástupci partnerských společností během slavnostního večera, v rámci něhož budou předána ocenění vybraným osobnostem, které se nesmazatelným písmem zapsaly do historie Východočeského divadla.