02.11.2021 10:19

Pozvánka na přednášku: Prvky dramatu ve staroegyptských rituálech

Diana Míčková, Dorotea Wollnerová: Prvky dramatu ve staroegyptských rituálech

3. listopadu 2021 16:00
G01, KDS FF MU, Gorkého 7, Brno-střed

Událost bude prezenčně a zároveň bude streamována online zde.

Bohové na scéně: Prvky dramatu ve staroegyptských rituálech

Zkoumání divadla ve starém Egyptě je velmi problematické, jelikož zde narážíme na nedostatek jak písemných, tak archeologických pramenů. Každý aspekt života v Egyptě však ovlivňovalo náboženství. A právě v náboženských rituálech je možné vysledovat prvky, které lze interpretovat jako počátky dramatu. V přednášce se posluchači prostřednictvím konkrétních příkladů seznámí jak s problematikou pramenů, jako jsou např. masky či „dramatické“ texty, tak s vybranými dramatickými prvky, které staří Egypťané využívali při magických rituálech (pohřebních, léčebných atp.) či během náboženských svátků. Pozornost bude věnována také usirovským slavnostem v měsíci Choiak, které mohly být mj. inspirací a předobrazem pozdějšího klasického dramatu ve starém Řecku.

Diana Míčková a Dorotea Wollnerová jsou egyptoložky z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývají se archeologií a jazykem, především náboženskými texty z 1. tisíciletí př. Kr. Obě se pravidelně podílí na výuce egyptologie a také na výzkumech na české archeologické koncesi v Abúsíru. Jsou autorkami knihy "Poslyš vyprávění z času tvých otců" s novými českými překlady staroegyptských povídek.

Autor článku: Převzato z: https://divadlo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/ht-diana-mickova-dorotea-wollnerova-prvky-dramatu-ve-staroegyptskych-ritualech